260 podmiotów uczestniczy w pracach porozumienia sektorowego na rzecz MEW

Według stanu na 30 października br. stronami porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce jest 260 podmiotów – wynika z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Porozumienie zostało zawarte 15 września 2021 r. z inicjatywy resortu klimatu i środowiska. Stronami porozumienia są przedstawiciele administracji rządowej, a także przedstawiciele inwestorów, branży, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, jednostek finansowych i budżetowych. Nadrzędnym celem współpracy w ramach porozumienia sektorowego jest wsparcie rozwoju sektora w Polsce oraz maksymalizacja local content, czyli udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

To drugie, po Wielkiej Brytanii, porozumienie sektorowe dedykowane branży morskiej energetyki wiatrowej w Europie.

W ubiegłym tygodniu odbyło się kolejne posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, która ma za zadanie koordynację działań zmierzających do realizacji celów porozumienia. Spotkanie było poświęcone podsumowaniu dotychczasowych prac grup roboczych działających w ramach porozumienia sektorowego, bieżącym wyzwaniom związanym z morską energetyką wiatrową w Polsce oraz plany na przyszłość, o czym informowaliśmy na łamach offshorewindpoland.pl

Zostaw komentarz

Strona główna » 260 podmiotów uczestniczy w pracach porozumienia sektorowego na rzecz MEW