Zrównoważony rozwój MEW – rusza trzeci nabór na studia podyplomowe UG

Morska energetyka wiatrowa jako nowo powstający sektor gospodarki morskiej w Polsce jest nie tylko szansą na rozwój społeczno-gospodarczy Polski, a w szczególności Pomorza, ale także na rozwój zawodowy osób zainteresowanych zatrudnieniem w tym obszarze. Dlatego też Uniwersytet Gdański uruchamia 15 września 2023 r. rekrutację na trzecią edycję studiów podyplomowych Edukacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju: Morska Energetyka Wiatrowa, które są prowadzone przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG we współpracy z Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG.

Studia mają na celu podnoszenie kompetencji w dynamicznie rozwijającym się w Polsce, w Europie i na świecie sektorze offshore. Program kształcenia obejmuje takie przedmioty, jak prawo w morskiej energetyce wiatrowej, zarządzanie potencjałem morskiej energetyki wiatrowej, zarządzanie ryzykiem działalności gospodarczej, kontrola wytwarzania energii w morskich farmach wiatrowych, morskie planowanie przestrzenne, morska energetyka wiatrowa w transformacji energetycznej czy też specjalistyczny język angielski.

DP

– Nasze studia podyplomowe są nastawione na budowanie umiejętności współpracy i dobrej komunikacji przez przedstawianie, w pogłębiony naukowo i uzasadniony praktycznie sposób, problematyki MEW wieloaspektowo i interdyscyplinarnie, w zakresie prawa, zarządzania, bezpieczeństwa, kontroli i morskiego planowania przestrzennego. Wspólnym mianownikiem dwunastu wykładanych na studiach przedmiotów jest osiągnięcie sprawiedliwej transformacji energetycznej, której interesariuszami jesteśmy już dzisiaj i bez wątpienia będziemy w przyszłości – mówi Dyrektorka Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, kierowniczka studiów podyplomowych.

Oferta studiów skierowana jest do:

  • pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, w szczególności sektora energetycznego i technologicznego
  • pracowników administracji publicznej, zwłaszcza zajmujących się energetyką, polityką energetyczną, inwestycjami lub zarządzaniem projektami, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu prawa w morskiej energetyce wiatrowej, morskiego planowania przestrzennego oraz procesów administracyjnych związanych z inwestycjami w morską energetykę wiatrową, w tym także z zakresu komunikacji i relacji z interesariuszami
  • pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się morską energią odnawialną i ochroną środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju
  • osób poszukujących możliwości przekwalifikowania do pracy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej

Co wyróżnia studia podyplomowe Edukacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju: Morska Energetyka Wiatrowa? To jedyny kierunek w Polsce, który jest nastawiony na budowanie kompetencji w sektorze offshore z myślą o realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Na studiach podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego wzmacniamy coraz bardziej doceniane przez pracodawców kompetencje miękkie potrzebne w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Kreujemy nowe i wspieramy istniejące proekologiczne wzorce postępowania i podejścia rozwojowe. Morska energetyka wiatrowa w zrównoważonym rozwoju jest w centrum wykładanych zagadnień.

Owocem pierwszej edycji studiów jest książka Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa na którą złożyły się prace dyplomowe słuchaczy. Dostępna tutaj.

Studia trwają dwa semestry (łącznie 195 godzin) i prowadzone są w trybie niestacjonarnym on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Zajęcia rozpoczynają się w marcu 2024 r. Wszelkie informacje o programie, kadrze i rekrutacji można znaleźć na stronie studiów:

Studia podyplomowe Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa – Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (CZRUG) 

Źródło: Uniwersytet Gdański

Zostaw komentarz

Strona główna » Zrównoważony rozwój MEW – rusza trzeci nabór na studia podyplomowe UG