Tele-Fonika ubiega się w EBOR o kredyt w wysokości 250 mln zł

Polski producent kabli Tele-Fonika Kable S.A stara się o preferencyjny kredyt w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w wysokości 250 mln zł. Firma jest największym producentem kabli i przewodów w Europie Środkowo-Wschodniej, zapewniającym produkty m.in. dla globalnego sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Obecnie wniosek jest w oczekiwaniu na zatwierdzenie. Sprawa dotyczy zabezpieczonej pożyczki uprzywilejowanej w wysokości do 250 mln zł dla Tele-Fonika Kable S.A. Kredyt zostanie przeznaczony na wsparcie inwestycji w badania i rozwój nowych produktów mających zastosowanie w sektorze energii odnawialnej (OZE), inne inicjatywy inwestycyjne, inwestycje w kapitał obrotowy związane z zakładem w Bydgoszczy oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia.

-Pożyczka zostanie przeznaczona na wsparcie strategii rozwoju biznesowego spółki, której celem jest zwiększenie obecności TELE-FONIKI w szybko rozwijającym się sektorze OZE. Kredyt jest częścią większego finansowania konsorcjalnego, do którego EBOR dołączył wraz z innymi kredytodawcami – informuje EBOR.

Całkowity koszt projektu finansowego przez konsorcjum instytucji finansowych to blisko 2 mld zł. Kredyt EBOR ma wesprzeć Tele-Fonikę Kable w realizacji strategicznych planów poprzez sfinansowanie badań i rozwoju nowych produktów mających zastosowanie w sektorze OZE, potrzeb w zakresie kapitału obrotowego wynikającego z rozszerzonej produkcji oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia.

Projekt przyczyni się do zapewnienia długoterminowej odporności i wzrostu działalności firmy, umożliwiając jej skuteczne konkurowanie na rynku i przyczyniając się do trwającego przejścia na niskoemisyjne i zrównoważone dostawy energii w Europie„.

Środki finansowe przełożą się na zwiększoną produkcję kabli przeznaczonych dla sektora OZE, a także rozwój nowych projektów kabli. Firma będzie promować rozwój kapitału ludzkiego poprzez projektowanie i zapewnianie szkoleń w celu zaspokojenia pojawiającego się zapotrzebowania na umiejętności w dziedzinie magazynowania energii.

W ocenie EBOR Tele-Fonika Kable wykazała się solidnym podejściem do zarządzania kwestiami środowiskowymi i społecznymi. Spółka w zadowalający sposób wdraża istniejący plan działań środowiskowych i społecznych oraz dotychczasową sprawozdawczość. Spółka stosuje filozofię gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w całym swoim cyklu biznesowym. Zakład w Bydgoszczy jest w trakcie rozbudowy, uwzględniającej dziedzictwo historyczne (tj. zabytkowe budynki) w projekcie i zastosowaniu. Due Diligence środowiskowe i społeczne (ESDD) potwierdziło, że firma posiada zdolność instytucjonalną do pełnego wdrożenia wymogów banku dotyczących wyników i jest ogólnie zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi.

Spółka posiada dobry system zarządzania BHP i wdraża najlepsze praktyki, a kluczowe zakłady posiadają certyfikaty ISO 14001 i ISO45001. Spółka raportuje kwestie zrównoważonego rozwoju i ESG zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Tele-Fonika Kable S.A. jest wiodącym europejskim producentem o silnej pozycji w globalnym przemyśle produkcji kabli i przewodów. Działa na rynku od 1992 r. , z siedzibą w Polsce, a jej właścicielem jest prezes Bogusław Cupiał. Spółka posiada 7 zakładów produkcyjnych w Polsce i Serbii i dostarcza kable do ponad 80 krajów.

Zostaw komentarz

Strona główna » Tele-Fonika ubiega się w EBOR o kredyt w wysokości 250 mln zł