Ruszyła III edycja studiów Executive Offshore Wind MBA

Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni uruchomiło w dniu 27 października 2023 r. trzecią edycję studiów podyplomowych Executive Offshore Wind MBA.

W uroczystości uczestniczyli Prorektor ds. Kształcenia UMG dr hab. Sambor Guze, prof. UMG, Członek Rady UMG, Prezes Intermarine Group Sławomir Kalicki oraz Jakub Budzyński, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki.  

Wśród gości byli także reprezentanci ambasad, które objęły patronatem honorowym studia EOW MBA. Krótką mowę wygłosił Jego Ekscelencja Ambasador Królestwa Danii, Ole Toft oraz  Huub von Freytag Drabbe, szef Działu Ekonomicznego Ambasady Królestwa Niderlandów. Głos zabrali również przedstawiciele partnerskich uczelni, które współpracują z UMG przy realizacji studiów, prof. Dominic Kudlacek z Hochschule Bremerhaven oraz Fleming Østergaard reprezentujący Business Academy SouthWest (Dania). Obie partnerskie Uczelnie prowadzą pierwszy w Europie i na świecie program Offshore Wind Energy MBA. Kadra dydaktyczna tego programu poprowadzi wybrane moduły studiów UMG.

Partnerami studiów podyplomowych Executive Offshore Wind MBA jest wiele czołowych firm z branży offshore wind takich jak: Siemens Gamesa, Seaway7, SSE Renewables, Kongstein, Semco Maritime, Vestas, Ørsted, Intermarine, DNV, GE Power, RWE, MAG, PRS, MEWO. Partnerzy współkształtują program EOW MBA poprzez uczestnictwo w Radzie Programowej oraz dostarczając swoich ekspertów jako wykładowców. Partnerów biznesowych na uroczystości inauguracji reprezentowali: Agata Staniewska – Bolesta, Managing Director Offshore Poland w firmie Ørsted, Richard den Hollander, Global Business Development and Account Management Director w firmie Seaway 7 oraz Paweł Weiner, prezes firmy MAG Offshore.

Studia podyplomowe Executive Offshore Wind MBA są prowadzone w całości w języku angielskim we współpracy z Hochschule Bremerhaven (Niemcy) i Business Academy SouthWest (Dania). Studia są przeznaczone dla pracowników sektora offshore wind, a także dla osób i firm, które planują rozwinięcie aktywności w tym obszarze. Studia trwają dwa lata (cztery semestry) i obejmują łącznie 540 godzin zajęć dydaktycznych oraz zajęcia dodatkowe jak np. wizyty w firmach z branży, webinary eksperckie itp. W ramach studiów przewidziana jest study tour w Danii, połączone z wizytami w czołowych firmach sektora energetyki wiatrowej. Do trzeciej edycji programu zgłosili się kandydaci pracujący już obecnie w firmach działających na rynku offshore wind oraz z różnych branż pokrewnych, którzy poprzez udział w EOW MBA upatrują swojej szansy rozpoczęcia kariery w dynamicznie rozwijającym się sektorze. Łącznie do trzeciej edycji zostało zakwalifikowanych 18 osób, w tym 4 panie.

-Misją Uniwersytetu Morskiego w Gdyni najstarszej polskiej uczelni morskiej, jest przygotowanie kadr zdolnych skutecznie sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki morskiej, a w szczególności transportu morskiego – powiedział Dr hab. Sambor Guze, prof. UMG, Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

„Najbliższe lata to sprostanie wyzwaniu wyszkolenia kadr dla morskiej energetyki wiatrowej. Mamy już ponad dziesięcioletnie doświadczenie w kształceniu na specjalności „Technologie Offshorowe”. Widzimy też nisze w ofercie edukacyjnej, co potwierdziła wstępna analiza potrzeb rynkowych. Wykazała ona, że w najbliższych kilku latach rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oprócz specjalistów sektora offshore, energetyków, elektroautomatyków i mechaników będzie również zapotrzebowania na menedżerów offshore wind. Taka osoba musi posiadać unikalną wiedzę branżową oraz rozwinięte umiejętności zarządcze i kierownicze”.

Z kolei Tomasz Harackiewicz, zastępca Dyrektora Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej UMG, powiedział, że dzięki ukończeniu programu Executive Offshore Wind MBA jego uczestnicy pozyskają praktyczne kompetencje menedżerskie na poziomie strategicznym i operacyjnym w najważniejszych obszarach zarządzania. Będą to zarówno kompetencje uniwersalne (m. in. strategia, finanse, zarządzania zasobami ludzkimi), jak też wiedza i umiejętności specyficzne dla sektora OWE (m. in. logistyka i łańcuch dostaw, ekonomika farm wiatrowych, regulacje prawne). 

-Wykładowcami są międzynarodowej klasy eksperci różnych obszarów zarządzania i morskiej energetyki wiatrowej. Kryterium doboru było nie tylko ich wiedza merytoryczna oraz doświadczenie menedżerskie i doradcze, ale także doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu szkoleń i studiów dla kadry kierowniczej. Innymi słowy, nasi wykładowcy to nie tylko eksperci-praktycy, ale również osoby doświadczone w pracy z kadrą kierowniczą, także na najlepszych programach MBA w Polsce i za granicą – wyjaśnił.

Zostaw komentarz

Strona główna » Ruszyła III edycja studiów Executive Offshore Wind MBA