Powstało Forum Biur Zarządzania Projektami Uczelni Technicznych

6 czerwca w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie podczas spotkania Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych zostało podpisane porozumienie o współpracy polskich uczelni technicznych w zakresie zarządzania projektami. Powstało forum biur zarządzania projektami uczelni technicznych (Technical Universities Project Management Offices Forum -TUPMO Forum).

Porozumienie podpisało 20 uczelni technicznych. Partnerzy porozumienia deklarują wolę współpracy w zakresie związanym z zarządzaniem projektami.

Ze strony Politechniki Gdańskiej porozumienie podpisał prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski Prorektor ds. nauki.

Główne zadania zapisane w porozumieniu to m. in.:

  • wzajemna współpraca w zakresie pozyskiwania projektów;
  • wymiana informacji i doświadczeń na temat realizowanych i planowanych przedsięwzięć;
  • przedstawianie wspólnego stanowiska ws. konsultacji konkursów i programów finansujących/dofinansowujących projekty dla polskich uczelni technicznych;
  • opracowanie i rozwój wspólnych strategii dla pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych;
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników Partnerów Porozumienia w obszarze zarządzania projektami m.in. poprzez wspólne szkolenia, warsztaty;
  • wymiana wiedzy m.in. poprzez konferencje, spotkania, warsztaty;
  • wymiana doświadczeń dot. pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów;
  • wymiana informacji i rozwiązywanie bieżących spraw związanych z działalnością projektową Partnerów Porozumienia;

Podczas pierwszego spotkania przedstawicieli TUPMO Forum w Krakowie wybrano pierwszego przewodniczącego Komitetu Sterującego i został nim Waldemar Dzienisz, dyrektor Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Gdańskiej, a jednocześnie Politechnika Gdańska została pierwszym liderem Forum.

Lista partnerów porozumienia:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Politechnika Białostocka,
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich,
Politechnika Częstochowska,
Politechnika Gdańska,
Politechnika Koszalińska,
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
Politechnika Lubelska,
Politechnika Łódzka,
Politechnika Morska w Szczecinie,
Politechnika Opolska,
Politechnika Poznańska,
Politechnika Rzeszowska,
Politechnika Śląska,
Politechnika Świętokrzyska,
Politechnika Warszawska,
Politechnika Wrocławska,
Uniwersytet Morski w Gdyni,
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.

W spotkaniu Politechnikę Gdańską reprezentowali również prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji oraz prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz Prorektor ds. organizacji i rozwoju.

Źródło: Politechnika Gdańska

Zostaw komentarz

Strona główna » Powstało Forum Biur Zarządzania Projektami Uczelni Technicznych