Politechnika Koszalińska będzie szkolić w obszarze bezpiecznej pracy przy turbinach wiatrowych 

Politechnika Koszalińska informuje, że już wkrótce ruszy szkolenie dla nauczycieli dotyczące bezpiecznej pracy przy instalowanych na lądzie i na morzu turbinach wiatrowych. Szkolenie odbędzie się w ramach realizowanego przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki Politechniki Koszalińskiej projektu dotyczącego kształcenia kadr dla energetyki.

Realizowany od grudnia 2023 r. projekt pn. „Politechnika Koszalińska kształci kadry dla transformacji energetycznej” ma na celu wsparcie transformacji energetycznej kraju. Przede wszystkim jednak wychodzi naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu na wykwalifikowaną kadrę dla sektora energetyki odnawialnej. Realizacja potrwa aż do 2028 r., a celem głównym jest rozwój kierunku Energetyka prowadzonego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Energetyki Politechniki Koszalińskiej.

Korzyści z realizacji projektu dotyczą zarówno studentów jak i kadry badawczo-dydaktycznej związanej z kierunkiem energetyka. Z myślą o nauczycielach rozpocznie się szkolenie dotyczące zasad bezpiecznej pracy przy turbinach wiatrowych (szkolenie pt. „GWO and safetly training onshore & ofshore”). Jesienią natomiast odbędzie się szkolenie dotyczące zagadnień technicznych energetyki jądrowej.

Przewidziano, że w realizację projektu zaangażowanych będzie 40 studentów kierunku Energetyka (grupa, która rozpoczęła studia w bieżącym roku akademickim oraz ta, która rozpocznie naukę w roku 2024/2025).

Tegoroczni studenci I roku Energetyki mogli już wziąć udział w dodatkowych, wyrównawczych zajęciach z fizyki, chemii i matematyki. Działanie to zostało przewidziane w projekcie w ramach zapobiegania zjawisku „drop out”, czyli przedwczesnej rezygnacji ze studiów.

Dzięki kolejnym działaniom przewidzianym w projekcie będą mogli uczestniczyć m.in. w praktycznych szkoleniach i wizytach studyjnych. W planach są zajęcia w nowoczesnych laboratoriach wyposażonych w turbinę wiatrową z opomiarowaniem, model reaktora jądrowego, symulator pracy turbin wiatrowych offshore i symulator pracy elektrowni jądrowej.

Wyjazdy w ramach wizyt studyjnych odbędą się do jednej z elektrowni jądrowych w Czechach (Ducovany lub Temelin), a także do morskiej elektrowni wiatrowej w Thortonbank (Belgia).

Źródło: Politechnika Koszalińska

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie artykułu jest możliwe tylko za zgodą wydawcy BlueGreen Content Studio.

Zostaw komentarz

Strona główna » Politechnika Koszalińska będzie szkolić w obszarze bezpiecznej pracy przy turbinach wiatrowych