PGE Baltica przeprowadzi badanie ptaków migrujących na obszarze MFW Baltica 2+ i 3

Spółka PGE Baltica ogłosiła przetarg na przeprowadzenie badań środowiskowych w zakresie ptaków migrujących, lokalnych przemieszczeń ptaków oraz chiropterofauny. Wyniki badań będą wykorzystywane na rzecz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla MFW Baltica 2+ oraz dla stref buforowych MFW Baltica 3.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Oferty można składać do 28 czerwca 2024 r.

Jak wynika z dokumentacji przetargowej, potencjalny wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących usług:

  • przeprowadzenia badań ptaków migrujących wraz z przeprowadzeniem badań lokalnego przemieszczania ptaków na obszarze MFW Baltica 2+ i jego bezpośrednim otoczeniu (co najmniej 2 mil morskich (Mm)
  • przeprowadzenia badań ptaków migrujących wraz z przeprowadzeniem badań lokalnego przemieszczania ptaków na obszarze Stref buforowych MFW Baltica 3 i ich bezpośrednim otoczeniu (co najmniej 2 Mm)
  • przeprowadzenie badań chiropterofauny na obszarze MFW Baltica 2+ i jego bezpośrednim otoczeniu (co najmniej 2 Mm),
  • przeprowadzenie badań chiropterofauny na obszarze Stref buforowych MFW Baltica 3 i ich bezpośrednim otoczeniu (co najmniej 2 Mm).

Rozpoczęcie badań ptaków migrujących ma nastąpić nie później niż 15 lipca 2024 r., badań lokalnych przemieszczeń ptaków nie później niż 1 grudnia 2024 r. oraz badań chiropterofauny nie później niż 1 sierpnia 2024 r. Jak podkreślono w dokumentacji przetargowej, celem jest rozpoczęcie wszystkich badań w 2024 r. tak, aby badania mogły zakończyć się po sezonie wiosennym w 2025 r.

Morska farma wiatrowa Baltica 2+ będzie zlokalizowana w bliskim sąsiedztwie Ławicy Słupskiej w granicach wyłącznej strefy ekonomicznej Polski. Baltica 2+ położna będzie w bezpośrednim sąsiedztwie Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2 oraz w bliskim sąsiedztwie Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 3. Strefy buforowe MFW Baltica 3 będą zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 3 oraz w bliskim sąsiedztwie Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2.

Głównym celem przeprowadzenia badań oraz opracowania raportów końcowych będzie przygotowanie na rzecz zamawiającego (spółek Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 i 3 sp. z o.o. – przyp. red.) raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wykonawca będzie miał za zadanie określenie składu gatunkowego awifauny, określenie natężenia kierunków i wysokości przelotów przez obszar farmy oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie (co najmniej 2 Mm od granicy projektu). Jak wskazuje PGE Baltica, w związku z powyższym przyjęte metody badań powinny umożliwiać zebranie danych reprezentatywnych, z rozdzielczością przestrzenną i czasową umożliwiającą wykonanie szczegółowych analiz na potrzeby skwantyfikowania skutków oddziaływań budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej na środowisko i w razie konieczności ustalenia precyzyjnych pod względem jakościowym i ilościowym działań mitygujących.

W ramach badań ptaków wykonany zostanie:

  • monitoring poprzez obserwacje ornitologiczne,
  • badania przelotów ptaków przy użyciu radarów pionowego i poziomego lub alternatywnie zastosowanie radaru wykrywającego przeloty ptaków w przestrzeni 3d;
  • akustyczna rejestracja odgłosów wydawanych przez ptaki migrujące nocą (z wyłączeniem lokalnych przelotów ptaków w okresie zimowym).

Ponadto, potencjalny wykonawca określi aktywność gatunków chiropterofauny na podstawie rejestracji odgłosów nietoperzy (rejestracja akustyczna) na stałych transektach i punktach nasłuchowych równomiernie rozmieszczonych na obszarze objętym badaniami. W wyniku badań zostanie określony skład gatunkowy i aktywność nietoperzy w wyżej wspomnianych obszarach określonych, a także sposób wykorzystania obszaru oraz określi okresy migracji nietoperzy na badanym obszarze.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie artykułu jest możliwe tylko za zgodą wydawcy BlueGreen Content Studio.

Zostaw komentarz

Strona główna » PGE Baltica przeprowadzi badanie ptaków migrujących na obszarze MFW Baltica 2+ i 3