Na Politechnice Gdańskiej powstaje system ochrony infrastruktury krytycznej przed dronami

Konsorcjum, którego liderem jest Politechnika Gdańska, opracuje system generacji i emisji mikrofalowych impulsów elektromagnetycznych wielkiej mocy do przeciwdziałania atakom i szkodliwej aktywności bezzałogowych statków powietrznych. Na realizację projektu naukowcy pozyskali blisko 21,8 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania w zakresie modelowania oraz symulacji zjawisk elektromagnetycznych w systemach generacji i emisji mikrofalowych impulsów elektromagnetycznych wielkiej mocy. Na podstawie wyników tych badań, zostanie opracowany, zaprojektowany i zbudowany demonstrator technologii systemu, który następnie zostanie poddany testom laboratoryjnym i poligonowym. Efektem całego projektu będzie system generacji i emisji mikrofalowych impulsów elektromagnetycznych wielkiej mocy w zastosowaniu do przeciwdziałania atakom bądź szkodliwej aktywności bezzałogowych statków powietrznych.

– W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej na świecie, ochrona infrastruktury krytycznej, zarówno obiektów wojskowych, jak i cywilnych, np. lotnisk, elektrowni, elementów systemu elektroenergetycznego, portów morskich czy rafinerii, to jedno z kluczowych wyzwań dla bezpieczeństwa państwa. Celem projektu jest stworzenie rozwiązania, które wpłynie na zwiększenie tego bezpieczeństwa – mówi prof. Kazimierz Jakubiuk z Katedry Elektrotechniki i Inżynierii Wysokich Napięć na Wydziale Elektroniki i Automatyki PG, kierownik projektu.

Blisko 21,8 mln zł z NCBiR

Projekt „System generacji i emisji impulsów elektromagnetycznych wielkiej mocy w zastosowaniu do przeciwdziałania BSP” o kryptonimie „STRATUS” jest realizowany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa i finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w programie „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pod kryptonimem ,,SZAFIR”. Kwota finansowania wynosi blisko 21,8 mln zł na okres 3,5 roku.

W skład konsorcjum wchodzą: Politechnika Gdańska – Wydział Elektrotechniki i Automatyki (lider) oraz Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. z Gdyni (partner), który specjalizuje się w projektowaniu i produkcji innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie systemów dla obronności, rynku kolejowego i energoelektrycznego, jest członkiem Grupy WB Electronics, jednej z największych polskich firm realizujących zadania z zakresu obronności państwa. W realizacji projektu będzie uczestniczyć również zespół naukowy z Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

Źródło: Politechnika Gdańska

Zostaw komentarz

Strona główna » Na Politechnice Gdańskiej powstaje system ochrony infrastruktury krytycznej przed dronami