W Lęborku powstanie Branżowe Centrum Umiejętności

Rada Powiatu Lęborskiego jest inicjatorem wartego 12 000 000 zł projektu utworzenia pierwszego w Polsce Centrum Branżowego dedykowanego energetyce wiatrowej. Współpracując z liderami branżowymi, takimi jak Grupa Orlen, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) i Windhunter Academy, podjęło inicjatywę mającą na celu stworzenie centrum kompetencji w dziedzinie energii wiatrowej w samym sercu Lęborka. 27 listopada 2023 r. nastąpiła oficjalna inauguracja projektu, z udziałem jego wykonawców oraz zaproszonych reprezentantów samorządu i branży energetyki wiatrowej.

-Bardzo się cieszymy, że możemy realizować to przedsięwzięcie z naszymi partnerami. To ważne, by młodzież kształciła się w specjalizacjach będących przyszłością – chwali przedsięwzięcie starosta Powiatu Lęborskiego Alicja Zajączkowska. To szansa dla uczniów, którzy planują związać  swoją przyszłość zawodową z rozwijającym się sektorem odnawialnych  źródeł energii, zyskując zawodową stabilizacje i dochody na wysokim poziomie.

Branżowe Centra Umiejętności, pomysłodawcą których jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, mają na celu wspieranie współpracy między interesariuszami branżowymi – pracodawcami a instytucjami szkolnictwa wyższego i zawodowego dla budowania nowego pokolenia nauczycieli i specjalistów, którzy sprostają zmieniającym się potrzebom branży. W ciągu najbliższych lat powstanie 120 takich centrów w Polsce – każde specjalizujące się w innym zawodzie. Lębork skoncentruje się na energetyce wiatrowej – sektorze, który odnotował znaczny wzrost potencjału na lądzie oraz jest gotowy do uruchomienia pierwszych polskich morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Wizualizacja Branżowego Centrum Umiejętności w Lęborku
Wizualizacja Branżowego Centrum Umiejętności w Lęborku

Karolina Jastrzębska, CEO Windhunter Academy podkreśla palące zapotrzebowanie na przygotowanie wykwalifikowanej kadry: Zapotrzebowanie na rynku pracy jest bardzo duże. Widzimy to ze strony pracodawców, firm, które szkolimy na co dzień i które walczą o wykwalifikowaną kadrę. Uważa ona, że ​​Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) usprawni proces edukacji i stworzy nowe źródła finansowania rozwoju branży w Polsce.

Jako partner projektu, Windhunter Academy przynosi swoje 14-letnie doświadczenie w edukacji i niezbędne kompetencje związane z tworzeniem kadry dla sektora energii wiatrowej. Ten projekt wyróżnia się dwutorowością – rozpowszechnianiem wiedzy zarówno wśród młodych ludzi, jak i dorosłych, w tym nauczycieli zawodu. To podejście pozwala na rozwijanie specjalistycznych umiejętności na szerszą niż dotychczas skalę. 

– Cieszymy się, że razem z naszymi partnerami będziemy mogli sformalizować zawód, który istnieje w Polsce od ponad 15 lat, a nie posiadał dotąd usystematyzowania w Zintegrowanym Systemie Kształcenia – podkreśla Jastrzębska.

Utworzenie BCU dla branży energetyki wiatrowej w Lęborku wprowadzi nowy zawód – technika turbin wiatrowych, o którego utworzenie branża w Polsce zabiegała od lat.

Projekt utworzenia w Lęborku Branżowego Centrum Umiejętności, specjalizującego w energetyce wiatrowej to dla branży offshore wind świetna wiadomość. Musimy jak najszybciej przygotować do zawodu specjalistów, którzy będą mieli niezbędne kompetencje, by obsługiwać całą infrastrukturę związaną z nowymi inwestycjami na morzu. To świetna inicjatywa, bo czasu jest naprawdę niewiele i projekt jak najbardziej potrzebny, bo pierwsza inwestycja Grupy Orlen na Bałtyku zostanie uruchomiona już w 2026 r. – mówi Robert Nowicki, prezes zarządu Orlen Neptun.

Orlen Neptun jest odpowiedzialny ze realizację projektów offshore wind na Bałtyku. Oprócz budowy nowych morskich farm wiatrowych, spółka uruchomi na przełomie 2024 i 2025 w porcie Świnoujście pierwszy w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie terminal instalacyjny. Jego zadaniem będzie rozładunek i załadunek oraz składowanie elementów wykorzystywanych do budowy farm offshore wind.

PTMEW, dzięki swojemu rozległemu doświadczeniu i wpływowi w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, odgrywa kluczową rolę w projekcie. Działając jako partner merytoryczny, PTMEW wniesie swój wkład w określenie zakresu i programu kształcenia zawodowego, pełniąc rolę Instytucji Certyfikującej dla programu realizowanego przez BCU, udzielając wsparcia merytorycznego w procesie przygotowania programu szkoleń.

Utworzenie Centrum Umiejętności dla Energetyki Wiatrowej w Lęborku, przy wsparciu PTMEW, obiecuje zapełnienie luki kompetencyjnej w sektorze morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Wysiłki edukacyjne centrum zakończą się certyfikacją absolwentów, potwierdzającą posiadanie specjalistycznych kwalifikacji niezbędnych do pracy przy budowie i obsłudze morskich farm wiatrowych.

Współpraca między Radą Powiatu Lęborskiego, liderami branżowymi i partnerami edukacyjnymi podkreśla wizjonerskie podejście do adresowania potrzeb dynamicznie rozwijającego się sektora. Lębork stawia się na czele edukacji w dziedzinie energii wiatrowej, a sama inicjatywa ma potencjał kształtowania przyszłej siły roboczej i znaczącego wkładu w zrównoważony rozwój regionu i kraju.

Zostaw komentarz

Strona główna » W Lęborku powstanie Branżowe Centrum Umiejętności