Łeba wdrożyła system wykrywania skażeń środowiska morskiego

24 marca 2023 r. na terenie Morskiej Stacji Ratowniczej w Łebie odbyła się uroczystość przekazania pilotażowego systemu wykrywania skażeń środowiska morskiego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Zakup był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Rybactwo i morze 2014-2020 – informuje Ministerstwo Infrastruktury.

Wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski przypomniał, że służba SAR jest odpowiedzialna za ratowanie życia na morzu oraz zwalczanie zanieczyszczeń środowiska morskiego.

– Uruchamiany pilotażowo system wykrywania skażeń środowiska morskiego ma za zadanie wzmocnić zdolności ratowników morskich w reagowaniu na różnego rodzaju incydenty związane z wystąpieniem zanieczyszczeń na wodach Morza Bałtyckiego – powiedział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

W ramach przygotowania systemu zakupiono:

  • 12 przenośnych analizatorów oleju w wodzie wraz z walizkami transportowymi i akcesoriami do wykonywania pomiarów stężenia olejów lżejszych niż woda,
  • 12 przenośnych detektorów wielogazowych MultiRAE Lite, które wyposażone zostały w czujniki umożliwiające wykrywanie stężenia: lotnych związków organicznych (przydatne do wykrywania oparów substancji ropopochodnych), amoniaku, tlenku węgla, chloru, gazów palnych (czujnik dolnej granicy wybuchowości metanu),
  • 5 modemów radiowych RAELink 3 przeznaczonych do współpracy z czujnikiem MultiRAE lite,
  • 4 modemy radiowe RAELink Mesh do odbierania danych z czujnika MultiRAE z odległości do 3 km,
  • moduł do kalibracji czujników gazowych Auto RAE2,
  • 12 komputerów przenośnych.
  • urządzenia do odczytu i eksportu danych oraz urządzenia do magazynowania i archiwizowania danych zebranych przez czujniki.

Ponadto opracowano wewnętrzne procedury systemu wykrywania skażeń wody, systemu skażeń powietrza oraz sposobu przekazywania danych do Morskich Służb Ratowniczych krajów nadbałtyckich, administracji morskiej, PSP i Marynarki Wojennej.

Projekt był realizowany przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa w latach 2020-2023, a jego wartość to prawie 1,5 mln zł. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego wyniosło prawie 846 tys. zł.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury/Zdjęcie: SAR

Zostaw komentarz

Strona główna » Łeba wdrożyła system wykrywania skażeń środowiska morskiego