Lądowa stacja elektroenergetyczna i linia 400 kV dla FEW Baltic II z pozwoleniem na budowę

16 maja 2024 r. Wojewoda Pomorski wydał pozwolenie na budowę lądowej stacji elektroenergetycznej 220/400 kV, (LSE), wprowadzenia linii kablowej 220 kV oraz linii 400 kV pomiędzy LSE a stacją elektroenergetyczną Krzemienica. To element infrastruktury przyłączeniowej dla projektu morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II.

Wniosek w sprawie w przedmiotowej sprawie złożył 15 stycznia br. niemiecki inwestor RWE. Inwestycja miałaby powstać na terenie gminy Redzikowo.

Inwestycja ma dotyczyć dokładnie budowy zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej, obejmującego lądową stację elektroenergetyczną 220/400 kV (LSE) wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrzną drogą dojazdową i zjazdem z terenu stacji, wprowadzenia linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi i niezbędną infrastrukturą na terenie LSE oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV pomiędzy LSE a stacją elektroenergetyczną Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. – SE Krzemienica.

Jak informowaliśmy na offshorewindpoland.pl, obecnie Wojewoda Pomorski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi (infrastruktura towarzysząca), która również będzie służyła wyprowadzeniu mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II.

Morska farma wiatrowa FEW Baltic II o mocy 350 MW to projekt realizowany w polskiej części Morza Bałtyckiego na obszarze ok. 41 km2, w odległości ponad 50 km od brzegu, na północ od Ustki. W 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki przyznał projektowi prawo do pokrycia salda ujemnego podlegające zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie artykułu jest możliwe tylko za zgodą wydawcy BlueGreen Content Studio.

Zostaw komentarz

Strona główna » Lądowa stacja elektroenergetyczna i linia 400 kV dla FEW Baltic II z pozwoleniem na budowę