Ignitis skupi się na rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Grupa energetyczna Ignitis, litewska państwowa grupa energetyczna, przedstawiła aktualizację strategii na lata 2023–2026. Ignitis zwiększy swój udział w obszarze zielonych mocy wytwórczych, jak również skupi się na redukcji emisji. Grupa będzie koncentrować się na morskich technologiach wiatrowych, hybrydowych rozwiązaniach lądowych, power-to-x oraz technologiach magazynowania energii.

Nowa strategia ukazała się 24 maja br. Dokument zakłada osiągnięcie do 2030 r. poziomu 4–5 GW mocy zainstalowanej w źródłach bezemisyjnych. W poprzedniej strategii grupa zakładała osiągnięcie poziomu 4 GW. Jak czytamy, grupa będzie koncentrować się na morskich technologiach wiatrowych, hybrydowych rozwiązaniach lądowych, power-to-x oraz technologiach magazynowania energii.

W zakresie offshore wind, w planie Ignitis jest rozwój dwóch projektów wiatrowych na Morzu Bałtyckim – pierwszy do 2030 r., drugi po 2030 r.

Ponadto Ignitis będzie dążyć do osiągnięcia zeroemisyjności w latach 2040–2050.

– Naszym celem jest stworzenie w 100% zielonego i bezpiecznego ekosystemu energetycznego dla obecnych i przyszłych pokoleń – mówi Darius Maikštėnas, dyrektor generalny Grupy Ignitis.

Plan strategiczny Grupy na lata 2023–2026 zakłada inwestycje na poziomie 2,2–2,8 mld euro w celu podwojenia bezemisyjnych mocy wytwórczych. Do 2026 roku Grupa planuje mieć 2,2–2,4 GW mocy, w porównaniu do 1,2 GW w 2022 roku. Około 55 proc. inwestycji będzie nakierowanych na rozwój ekologicznych i elastycznych mocy, a około 45 proc. – na rozbudowę odpornej i wydajnej sieci dystrybucji energii elektrycznej.

Grupa Ignitis zobowiązała się również do maksymalizacji zrównoważonej wartości poprzez koncentrację strategicznych działań w temacie dekarbonizacji, bezpieczeństwie pracy, doświadczeniu pracowników, różnorodności i zrównoważonym rozwoju. Ponad 85–90 proc. inwestycji w latach 2023–2026 będzie zrównoważonych i zgodnych z taksonomią. Udział zrównoważonych inwestycji w skorygowanej EBITDA Grupy wyniesie w 2026 roku co najmniej 75 proc.

Grupa zobowiązała się również do utrzymania pozycji lidera w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Strategia odzwierciedla koncentrację na rodzimym rynku – Krajach Bałtyckich, Polsce i Finlandii. Badany jest także potencjał udziału w transformacji energetycznej w innych państwach członkowskich UE.

Dobre wyniki za pierwszy kwartał 2023 roku

Skorygowany wynik EBITDA Grupy Ignitis w pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł 149,9 mln euro i był o 34,6 proc. wyższy niż w pierwszym kwartale 2022 roku. Wzrost był napędzany głównie przez segment Mocy Rezerwowych, w którym wykorzystano potencjał dodatkowych zwrotów w modelu clean spark spread. Pozytywny wpływ na wynik miał także segment klientów i jego rozwój w obszarze B2B. Segment zielonych mocy wytwórczych pozostał z największym wpływem na skorygowaną EBITDA Grupy Ignitis (46,7 proc.) pomimo niższych cen energii.

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 roku inwestycje Grupy Ignitis wzrosły prawie dwukrotnie do 120,8 mln euro, z czego 76,32 proc. realizowano w Litwie. Wzrost był napędzany przede wszystkim inwestycjami w nowe projekty segmentu OZE oraz znaczącymi inwestycjami w segmencie sieci.

Źródło: Ignitis

Zostaw komentarz

Strona główna » Ignitis skupi się na rozwoju morskiej energetyki wiatrowej