Dwa lata porozumienia sektorowego na rzecz MEW. MKiŚ podsumowuje prace

9 listopada 2023 t. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej. Spotkanie było poświęcone podsumowaniu dotychczasowych prac grup roboczych działających w ramach porozumienia sektorowego, bieżącym wyzwaniom związanym z morską energetyką wiatrową w Polsce oraz plany na przyszłość. 

Jak podkreślił Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE, prace w ramach porozumień sektorowych stanowią fundament do dalszego dialogu opartego na wzajemnym zaufaniu na temat kierunków rozwoju sektorów kluczowych dla wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego kraju i konkurencyjności polskiej gospodarki. W tym kontekście podkreślił, że morska energetyka wiatrowa to strategiczny kierunek w realizacji procesu transformacji energetycznej Polski.

– Zrobiliśmy historyczny krok w rozwoju morskich farm wiatrowych. Zostały przyjęte rozwiązania, które umożliwią realizację projektów inwestycyjnych niezbędnych dla zapewnienia stabilnych dostaw energii dla gospodarstw domowych i przemysłu. Morska energetyka wiatrowa ma ogromne znaczenie dla gospodarki Polski. To nie tylko budowa farm wiatrowych na Bałtyku, ale także fabryk produkujących turbiny, wieże i inne urządzania, portów instalacyjnych i serwisowych oraz statków, a także wielu innych przedsięwzięć gospodarczych. Mowa o inwestycjach o wartości nawet 250 mld zł. Chcemy, aby w jak największym stopniu zasiliły one polskich przedsiębiorców i budżet państwa, wpływając na maksymalizację polskiego local content – stwierdził.

Podkreślił, że w ramach porozumienia sektorowego opracowywane są rozwiązania, które zapewnią warunki do budowy silnego łańcucha dostaw, z kluczową rolą przemysłu i ośrodków naukowych.

Przypomniał również, że jednym z efektów prac porozumienia było zwiększenie ambicji w zakresie mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych do 18 GW w perspektywie 2040 r., co nastąpiło poprzez zmianę przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii 17 sierpnia 2023 r. Według prognoz w 2040 roku, ok. 40% energii w polskim systemie energetycznym będzie pochodziło z morskich farm wiatrowych.

Wiceminister Zyska zwrócił uwagę na konieczność dalszej integracji podmiotów zaangażowanych w prace porozumień sektorowych, w tym dotyczącego morskiej energetyki wiatrowej. Zaproponował, aby w przyszłości współpraca w ramach porozumień sektorowych przybrała zinstytucjonalizowaną formę, wspieraną przez rządową agencję wykonawczą.

Ze względu na znaczenie porozumień dla rozwoju gospodarczego kraju te inicjatywy nie mogą być wydarzeniem epizodycznym, dlatego ich formuła powinna ulec przekształceniu. Jednym z rozwiązań mogłoby być powołanie rządowej agencji wykonawczej, która organizacyjnie i finansowo wspierałaby realizację celów porozumień sektorowych i w jeszcze większym stopniu przyczyniała się do zwiększenia local content, a co za tym idzie rozwoju gospodarczego i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zostaw komentarz

Strona główna » Dwa lata porozumienia sektorowego na rzecz MEW. MKiŚ podsumowuje prace