PGE Baltica przeprowadzi badania ichtiofauny i wody na obszarze MFW Baltica 2+ i 3

Spółka PGE Baltica ogłosiła przetarg na przeprowadzenie badań środowiskowych ichtiofauny oraz badań fizykochemicznych wody. Wyniki badań będą wykorzystywane na rzecz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla MFW Baltica 2+ oraz dla stref buforowych MFW Baltica 3

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest przez PGE Baltica w trybie przetargu nieograniczonego. Oferty można składać do 9 sierpnia 2024 r. Zamawiający to spółki Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 Sp. z o.o. i Elektrownia Wiatrowa Baltica 3 Sp. z.o.o., należące do PGE Polskiej Grupy Energetycznej i duńskiego partnera Ørsted.

Jak wynika z dokumentacji przetargowej, zamówienie podzielone jest na cztery części:

  • Część 1 – Badania ichtiofauny dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2+;
  • Część 2 – Badania ichtiofauny dla Stref buforowych Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 3;
  • Część 3 – Badania fizykochemiczne wody dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2+;
  • Część 4 – Badania fizykochemiczne wody dla Stref buforowych Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 3.

Potencjalny wykonawca składając ofertę w postępowaniu zobowiązany jest do ubiegania się o jednocześnie o  Część 1 oraz 2 lub Część 3 oraz 4. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części ale nie może złożyć oferty tylko na jedną część.

Lokalizacja obszaru badań ichtiofauny morskiej (+2 Nm) i właściwości fizykochemiczne wody. Źródło: PGE Baltica

Jak wynika z dokumentacji przetargowej, potencjalny wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia badań ichtiofauny i fizykochemicznych rozpoczną się w sierpniu 2024 r. Celem zamawiającego jest, aby wszystkie powyższe badania rozpoczęły się w 2024 r. Usługi będą wykonywane w przez 36 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do dnia uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jak informowaliśmy na offshorewindpoland.pl, 1 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na przeprowadzenie badań środowiskowych w zakresie ptaków migrujących, lokalnych przemieszczeń ptaków oraz chiropterofauny w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla MFW Baltica 2+ oraz dla Stref buforowych MFW Baltica 3. Ofertę jako jedyna złożyła białostocka firma 3BIRD K. Gajko J. Ksepko sp. j.

Morska farma wiatrowa Baltica 2+ będzie zlokalizowana w bliskim sąsiedztwie Ławicy Słupskiej w granicach wyłącznej strefy ekonomicznej Polski. Baltica 2+ położna będzie w bezpośrednim sąsiedztwie MFW Baltica 2 oraz w bliskim sąsiedztwie MFW Baltica 3. Strefy buforowe MFW Baltica 3 będą zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie MFW Baltica 3 oraz w bliskim sąsiedztwie MFW Baltica 2.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie artykułu jest możliwe tylko za zgodą wydawcy BlueGreen Content Studio.

Zostaw komentarz

Strona główna » PGE Baltica przeprowadzi badania ichtiofauny i wody na obszarze MFW Baltica 2+ i 3