Anna Wiosna dołącza do Crido Energy

Do zespołu CRIDO Energy dołączyła jako partner Anna Wiosna, ekspert ds. energetyki odnawialnej, w tym offshore’owej, z doświadczeniem m.in. w Baltic Power, Orlenie, Banku Pekao SA oraz HOCHTIEF Polska. To efekt realizacji strategii CRIDO zakładającej kompleksowe doradztwo dla biznesu. To także kolejne wzmocnienie interdyscyplinarnego zespołu, który wspiera podmioty realizujące przedsięwzięcia energetyczne w zakresie finansowania publicznego i dłużnego, obsługi prawnej i podatkowej inwestycji oraz w transakcjach M&A.

W CRIDO Anna Wiosna obejmie stanowisko partnera odpowiedzialnego za Renewable Energy & Project Finance i będzie doradzać klientom przy pozyskiwaniu finansowania przedsięwzięć energetycznych oraz analizach procesów inwestycyjnych. Do tej pory pracowała m.in. dla: PKN Orlen SA i Baltic Power (spółka joint venture PKN Orlen SA oraz Northland Power), gdzie pełniła funkcję project finance managera przy przygotowaniu montażu finansowego i pozyskaniu długu w strukturze project finance dla pierwszej morskiej farmy wiatrowej powstającej  w basenie Morza Bałtyckiego, o mocy 1,2 GW. Jako ekspert z doświadczeniem w finansowaniu OZE współpracowała z 25-cioma największymi bankami i instytucjami finansowymi na rynku polskim i europejskim oraz agencjami kredytów eksportowych (ECA). Całkowity budżet tego projektu to 4,37 mld euro. W procedurze project finance zajmowała się również montażem finansowym dla wybudowania jednego z największych bloków CCGT w Polsce.

W Banku Pekao SA sprawowała funkcję dyrektora ds. rozwoju współpracy z klientami strategicznymi dla sektora Oil & Gas. Koordynowała finansowanie wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych i farm wiatrowych na lądzie. Opiniowała i przygotowywała analizy projektów budowy elektrowni, elektrociepłowni, w tym opalanych RdF.

Pełniąc funkcję dyrektora ds. rozwoju i pełnomocnika zarządu ds. sektora energetycznego w HOCHTIEF Polska SA była odpowiedzialna m.in. za przeprowadzenie procesu przetargowego, negocjacje umów i  tworzenie konsorcjum dla budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów (WtE) dla Poznania (realizowanego jako pierwsze w formule PPP) oraz negocjacje umów pakietu budowlano-instalacyjnego dla bloku CCGT we Włocławku dla PKN Orlen SA. .

Anna Wiosna ukończyła ekonomię na Politechnice Radomskiej, studia podyplomowe w zakresie fuzji i przejęć na warszawskiej SGH i zdobyła tytuł MBA w Rotterdam School of Management (Erasmus Univeristy) we współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów.

CRIDO od 19 lat wspiera klientów z sektora energetycznego oraz związanej z nim infrastruktury. – Bardzo cieszę, że do naszego zespołu dołącza jako partner Anna Wiosna, ekspert z tak dużym doświadczeniem w zakresie finansowania projektów energetyki odnawialnej, zarówno na lądzie jak i na morzu (onshore i offshore). To efekt konsekwentnej realizacji naszej strategii, by oferować firmom działającym na szeroko rozumianym rynku energetyki, najlepsze merytoryczne wsparcie oraz kompleksowe usługi doradcze – mówi Andrzej Puncewicz, partner zarządzający i współzałożyciel CRIDO.

– Jako CRIDO chcemy zapewnić inwestorom kompleksowe wsparcie w zakresie finansowania, w tym finansowania bankowego, ale także zagospodarowania środków z KPO i innych źródeł publicznych, jak również pełną obsługę podatkową i prawną przedsięwzięć energetycznych. Rozwój energetyki odnawialnej wymaga budowy odpowiedniej infrastruktury, takiej jak sieci przesyłowe i magazyny energii. W naszym kraju mamy w tym zakresie jeszcze dużo do zrobienia. Widzimy też duże zainteresowanie projektami OZE i środowiskowymi wśród przedsiębiorców energochłonnych, którzy chcą dekarbonizować swoje zakłady produkcyjne – dodaje Andrzej Puncewicz.

– Inwestycje w OZE muszą być realizowane także na dużą skalę przez czołowe firmy z sektora energetyki. Do 2030 roku w Polsce mają powstać morskie farmy wiatrowe, których docelowa moc może sięgnąć nawet 6,9 GW. Takie projekty wymagają zarządzenia wieloma aspektami, np. zaplanowania bardzo złożonej struktury finansowania. Widać to chociażby na przykładzie Baltic Power, który otrzymał finansowanie z 25 różnych instytucji finansowych – mówi Anna Wiosna.

Oferta CRIDO dla sektora energetycznego obejmuje także doradztwo w zakresie prawa spółek, prawa pracy oraz postępowań arbitrażowych. Zespół CRIDO wspierał klientów m.in. przy pozyskaniu blisko 2 miliardów złotych ze środków publicznych na realizację projektów środowiskowych, brał także udział w przedsięwzięciach realizowanych w formule PPP. .

Po dołączeniu do CRIDO Joanny Bernat, partnera i Magdaleny Pieńkowskiej, senior associate w zespole prawa energetycznego; Marka Kleszczewskiego jako członka zarządu CRIDO Energy; Marcina Tytkowskiego, dyrektora oraz Dawida Sikory, senior associate, tworzących zespół strategy & debt advisory, objęcie funkcji partnera przez Annę Wiosnę to następny krok w budowaniu kompetencji związanych ze wsparciem przedsięwzięć energetycznych. .

– Już teraz mogę zapowiedzieć, że w najbliższej przyszłości będziemy dalej wzmacniać zespół CRIDO Energy – podsumowuje Andrzej Puncewicz.

Zostaw komentarz

Strona główna » Anna Wiosna dołącza do Crido Energy