ST3 Offshore w rękach Duńczyków

15 września 2023 r. została zawarta ostateczna umowa ze spółką celową duńskiego Vestasa, dotycząca sprzedaży przedsiębiorstwa ST3 Offshore. Kwota transakcji to dokładnie 170.500.002 zł. Tym samym szczecińska fabryka trafiła do rąk globalnego producenta komponentów wiatrowych.

Umowa została zawarta 6 miesięcy po wyborze oferty. W marcu 2023 r. w wyniku przeprowadzonej 20 marca licytacji przybito cenę 170,5 mln złotych za zakup specjalistycznej fabryki ST3 Offshore w Szczecinie. Do aukcji przystąpiło dwóch oferentów, wśród których znalazł się światowy producent turbin wiatrowych – duński Vestas.

Jak opisywaliśmy wcześniej, procedura sprzedaży przedsiębiorstwa jest trzyetapowa. W pierwszej kolejności zostaje zawierana przedwstępna umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, po zawarciu której syndyk zwraca się do właściwego ministra o wyrażenie zgody na sprzedaż przedsiębiorstwa na rzecz nabywcy. Minister wydaje zgodę bądź odmawia jej udzielenia w trybie decyzji administracyjnej. W przypadku pozytywnej decyzji właściwego ministra, strony przystępują do drugiego etapu tj. umowy warunkowej, po zawarciu której zostanie skierowane zapytanie do uprawnionych podmiotów (m.in. Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście SA oraz Skarb Państwa) czy korzystają z ustawowego prawa pierwokupu. W przypadku złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, strony przystępują do zawarcia umowy ostatecznej tj. umowy sprzedaży przedsiębiorstwa i przeniesienia nieruchomości. Syndyk Natalia Leszczyńska przewidywała wówczas, iż proces sprzedaży potrwa kilka miesięcy.

Umowa zawarta

Leszczyńska poinformowała na Linkedin, że we wrześniu zawarto umowę ostateczną.

-Z uwagi na przedmiot umowy, jego wartość, a także okoliczności prawne był to bardzo intensywny czas. Czas, który finalnie zakończył się sukcesem i poczuciem ogromnej satysfakcji – poinformowała na Linkedin Natalia Leszczyńska.

„Nie można też nie wspomnieć o dobrej współpracy na linii syndyk – Sędzia-Komisarz. Dzięki sprawnie działającemu Sędziemu-Komisarzowi, który podzielał moją koncepcję prowadzenia postępowania upadłościowego i upór w dążeniu do sprzedaży całego przedsiębiorstwa, jesteśmy dziś we właściwym miejscu”.

Jest to kluczowa informacja dla polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej. W wyniku złych decyzji biznesowych doprowadzono do upadku fabryki, która jest wyposażona w unikatową technologię produkcji fundamentów wiatrowych. Przez wiele lat była nieczynna. W dobie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej potrzebne są nowe moce produkcyjne komponentów wiatrowych. Obecnie przemysł wiatrowy w Europie nie jest w dobrej kondycji w wyniku galopującej inflacji i rosnących cen surowców, co przełożyło się na wzrost kosztów inwestycji.

Spółka powstała w 2012 r. specjalizowała się w budowie stalowych fundamentów morskich farm wiatrowych (jackety oraz monopale). Od 2020 r. podmiot znajdował się w stanie upadłości. Spółka posiadała dwóch udziałowców – MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (80% udziału w kapitale Spółki) i ST3 Holding GmbH (20% udziału w kapitale).

Mimo stosunkowo krótkiego okresu funkcjonowania, ST3 Offshore posiada duże doświadczenie w budowie fundamentów. W lipcu 2015 r. spółka podpisała kontrakt na dostawę 91 transition piece dla duńskiego koncernu DONG Energy (obecnie Orsted). W 2016 r. zakontraktowała też produkcję 20 fundamentów kratownicowych. Tym samym została w 2018 r. piątym, największym w Europie dostawcą fundamentów.

Fabryka mieści się w północnej części wyspy Ostrów Brdowski. Posiada dostęp do Odry, dzięki czemu istnieje możliwość bezpośredniego załadunku towarów na barki oraz transportowania dużych komponentów w stronę Morza Bałtyckiego i Północnego.

Zostaw komentarz

Strona główna » ST3 Offshore w rękach Duńczyków