DNV aktualizuje normy stosowane w operacjach morskich offshore wind

DNV, jedna z wiodących na świecie jednostek certyfikujących, opublikowała znaczącą aktualizację normy DNV-ST-N001, dotyczącej projektowania i planowania operacji morskich w zakresie transportu, instalacji i demontażu morskich farm wiatrowych, kabli podmorskich oraz aktywów naftowych i gazowych.

Jak wskazuje DNV, licząca prawie 800 stron rewizja odzwierciedla zmieniający się charakter przemysłu morskiego, który staje się wsparciem w realizacji procesu transformacji energetycznej. Zmiany mają zapewnić, że standard pozostaje aktualny i wspiera rozwój opłacalnych operacji morskich podczas szybko ewoluującej transformacji energetycznej. Według szacunków DNV, udział morskiej energetyki wiatrowej na świecie wzrośnie z 8% w 2020 r. do 34% w 2050 r. Do tego czasu moc zainstalowana w offshore wind ma osiągnąć prawie 2000 GW.

DNV zwraca uwagę, że norma DNV-ST-N001 podlegała regularnej aktualizacji od momentu jej powstania w 2016 r. Przy czym, obecna rewizja jest pierwszą od ostatnich 5 lat i jest efektem konsultacji zewnętrznych, w ramach których eksperci DNV otrzymali ponad 400 opinii od przedstawicieli branży, z których ponad 350 miało charakter techniczny.

Norma może być stosowana do wszystkich operacji morskich i wszystkich kluczowych wymagań inżynieryjnych związanych z załadunkiem, budową na wodzie, rejsami i instalacją, a także obciążeń, które powinny być uwzględnione w projektowaniu tych operacji morskich. Określa również wymagania z perspektywy inspektora ds. gwarancji morskich, który dokonuje przeglądu operacji morskich.

– Szczególnie zachęcająca była liczba opinia branżowych pochodzących od deweloperów i wykonawców zaangażowanych w budowę morskich farm wiatrowych, co pokazuje znaczenie normy dla branży, a także wpłynęło na aktualizacje wielu obszarów normy – stwierdził Ankor Raithatha, Global Service Area Leader for Noble Denton marine services w DNV.

Jak zaznaczył, poprzez stosowanie normy DNV-ST-N001, organizacje korzystają z powszechnie akceptowanego standardu planowania i realizacji operacji morskich na wszystkich etapach rozwoju projektu. Pozwala to na spójne podejście niezależnie od zaangażowanych stron.

Jak informowaliśmy na łamach offshorewindpoland.pl we wrześniu 2023 r. DNV podpisał ze spółkami joint venture MFW Bałtyk II sp. z o.o. i MFW Bałtyk III sp. z o.o., należącymi do Equinor i Polenergii, kontrakt dotyczący certyfikacji morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III. Zakres prac DNV obejmuje dostarczenie certyfikatów dla farm wiatrowych związanych z projektowaniem, produkcją/instalacją/odbiorem i eksploatacją zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, regulacjami i kodeksami. Certyfikacji będą podlegać generatory turbin wiatrowych (WTG), morska stacja transformatorowa, kable międzysystemowe i morskie kable eksportowe.

Zostaw komentarz

Strona główna » DNV aktualizuje normy stosowane w operacjach morskich offshore wind