Norwegowie ułożą kable dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i III

Norweska spółka Seaway7 zaprojektuje, dostarczy i ułoży kable podmorskie dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i III budowanych Polenergią i Equinorem. To pierwszy kontrakt Seaway7 w Polsce.

Łącznie mowa o 100 podmorskich kablach 66kV o długości 200 km. Oba projekty będą realizowane równolegle, a prace na morzu mają rozpocząć się w 2026 r. Projekty Bałtyk II i III będą zlokalizowane w odległości od 22 do 37 km od brzegu, przy głębokości wody na poziomie ok. 25-40 m.

– W dniu 24 października 2023 roku spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. i MFW Bałtyk III sp. z o.o., w których emitent posiada 50% udziałów, rozwijające w ramach wspólnego przedsięwzięcia Emitenta i Equinor Wind Power AS projekty budowy morskich farm wiatrowych, tj. odpowiednio MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, zawarły ze spółką Seaway 7 Management AS z siedzibą w Oslo umowy na zaprojektowanie, produkcję, testowanie, transport, instalację i zabezpieczenie kabli „wewnętrznych”, tj. łączących morskie turbiny wiatrowe z morską stacją transformatorową – czytamy w komunikacie Polenergii.

Jak poinformowała Polenergia, w momencie podpisania kontrakt opiewa na kwotę ok. 187 mln euro. Kwota uwzględnia częściowo stawki ryczałtowe, a częściowo stawki zależne m.in. od zastosowanej techniki prac instalacyjnych, długości prac wykonawcy na morzu, przestojów wynikających z warunków pogodowych, indeksacji cen surowców, cen paliw oraz stawek wybranych podwykonawców. Jak wskazała polska spółka, łączne wynagrodzenie dla Seaway 7 zostało skalkulowane przy uwzględnieniu faktu realizacji obu projektów. Finalne wynagrodzenie zostanie ustalone po zamrożeniu stawek zmiennych i uwzględnieniu czynników zależnych od sytuacji rynkowej. Z kolei norweska spółka szacuje wartość kontraktu na ok. 141- 283 mln euro (150-300 mln dolarów). 

Seaway7 od wielu lat współpracuje z Equinorem. Projekty MFW Bałtyk II i III to szósta, wspólna inwestycja, przy których działają wspólnie.

Źródło: Seaway7/Polenergia

Aktualizacja 18:47, 25.10.2023 Dodano cytat z komunikatu Polenergii

Zostaw komentarz

Strona główna » Norwegowie ułożą kable dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i III