Zostaną wyznaczone dodatkowe obszary dla realizacji II fazy wsparcia offshore wind

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się projekt uchwały, w ramach której przewiduje się wyznaczenie „dodatkowych obszarów dla realizacji drugiej fazy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych w Polsce’.

Do wykazu pod numerem ID370 wpisano projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie realizacji działań strategicznych wzmacniających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Dokument ma na celu „wzmocnienie lub zaakcentowanie strategicznych działań w celu efektywniejszej realizacji celu polityki energetycznej państwa oraz wzmacniania odporności sektora elektroenergetycznego i całej gospodarki na czynniki zewnętrzne”.

W uchwale pojawił się punkt 3., którzy brzmi „wyznaczenie dodatkowych obszarów dla realizacji II fazy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych w celu pełnego wykorzystania potencjału energetycznego polskich obszarów morskich”.

Będzie to jedno z kluczowych działań, do których zobowiązano organy oraz jednostki im podległe i nadzorowane do intensyfikacji działań.

Źródło: gov.pl

Zostaw komentarz

Strona główna » Zostaną wyznaczone dodatkowe obszary dla realizacji II fazy wsparcia offshore wind