Zawieszenie postępowania dot. infrastruktury przyłączeniowej MFW Bałtyk 1. Inwestor wyjaśnia

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gdańsku wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla infrastruktury przyłączeniowej morskiej farmy wiatrowej Bałtyk 1. O wyjaśnienia w sprawie poprosiliśmy inwestora.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek spółki MFW Bałtyk I S.A. z dnia 29 stycznia 2024 r. Dotyczy ono infrastruktury przyłączeniowej MFW Bałtyk 1, zlokalizowanej na obszarze morskim Rzeczypospolitej Polskiej – w wyłącznej strefie ekonomicznej, w morzu terytorialnym i w morskich wodach wewnętrznych oraz na lądzie – na obszarze gmin Ustka i Redzikowo.

W zawiadomieniu RDOŚ w Gdańsku nie podał powodu zawieszenia postępowania. Agnieszka Dietrich, rzeczniczka Equinor Polska wyjaśniła w odpowiedzi na pytania naszej redakcji, że działanie jest częścią standardowej procedury postępowania dla infrastruktury przyłączeniowej MFW Bałtyk 1.

-Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu postanowieniem RDOŚ-Gd-WOO.420.8.2024.KB.8 z dnia 20 maja 2024 r. W konsekwencji tej decyzji, organ na podstawie art. 63 ust. 5 wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – wyjaśnia Dietrich.

Sprawę regulują poniższe przepisy:

Ustawa OOŚ, Art. 63: 
4. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, organ określa jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W tym przypadku stosuje się przepisy art. 68. 
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
5a. Jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, o którym mowa w ust. 5, strona nie złoży raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane. 

MFW Bałtyk 1

MFW Bałtyk 1 to projekt największej farmy wiatrowej realizowanej obecnie na Morzu Bałtyckim, o mocy do 1560 MW. Instalacja będzie zlokalizowana około 80 km od linii brzegowej. Energia elektryczna z projektu popłynie kablami na ląd do punktu przyłączenia na terenie realizowanej stacji elektroenergetycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych Krzemienica w gminie Redzikowo. Lądowy korytarz infrastruktury przyłączeniowej o długości do 20 km będzie przebiegać pod powierzchnią ziemi, by zachować walory turystyczne i krajobrazowe oraz by minimalizować wpływ na dotychczasowe użytkowanie gruntów.

Przypomnijmy, że zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami inwestorów projekt jest przygotowany do udziału w aukcji w 2025 r.

Planowane wyprowadzenie mocy na lądzie będzie realizowane częściowo (w północnej części przebiegu) w bezpośrednim sąsiedztwie korytarza wyznaczonego dla infrastruktury przyłączeniowej morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Dla wszystkich trzech farm wiatrowych przewidziano jedną lokalizację wyjścia na ląd z wykorzystaniem technologii bezwykopowej.

Źródło: RDOŚ w Gdańsku, własne

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie artykułu jest możliwe tylko za zgodą wydawcy BlueGreen Content Studio.

Zostaw komentarz

Strona główna » Zawieszenie postępowania dot. infrastruktury przyłączeniowej MFW Bałtyk 1. Inwestor wyjaśnia