W Szczecinie i Świnoujściu powstanie Centrum Kompetencji Polskiego Offshore

W Szczecinie i Świnoujściu powstanie Centrum Kompetencji Polskiego Offshore. Jego celem będzie przygotowanie kadr do obsługi inwestycji ORLEN Neptun związanych z morską energetyką wiatrową. Projekt zostanie zrealizowany we współpracy z dwoma jednostkami nadzorowanymi przez Ministra Infrastruktury: Zespołem Szkół Morskich w Świnoujściu i Politechniką Morską w Szczecinie oraz jedną ze szczecińskich szkół branżowych. 

– Uruchomienie Centrum Kompetencji Polskiego Offshore to konieczność. Budowa, a potem eksploatacja morskich farm wiatrowych wymaga fachowców ze specjalistycznymi kwalifikacjami. Na razie w Polsce jest ich ciągle za mało. Dlatego musimy jak najszybciej wykształcić młodych inżynierów, logistyków, czy operatorów do pracy zarówno na morzu, przy farmach wiatrowych, jak i w portach instalacyjnych i serwisowych – mówi Robert Nowicki, prezes zarządu Orlen Neptun.

fot. Orlen

Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym, w ramach Centrum Kompetencji Polskiego Offshore, odbywać się będą wykłady, warsztaty, szkolenia, konferencje i seminaria poświęcone morskiej energetyce wiatrowej.

– Cieszy mnie inicjatywa Orlen Neptun, bo doskonale wpisuje się ona w nasze dotychczasowe działania i projekty w zakresie przygotowania kadr na rzecz sektora offshore wind. Jestem świadomy, jak ogromne jest to wyzwanie, które wymaga koordynacji działań i dobrej współpracy wielu partnerów. Nie mam jednak wątpliwości, że zarówno Szczecin, jak i cały region zachodniopomorski ma potencjał i możliwości, by stać się polskim hubem offshorowym – zauważa Michał Przepiera, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin.

W ramach funkcjonowania Centrum Kompetencji Polskiego Offshore, spółka Orlen Neptun, zadeklarowała uruchomienie programu stypendialnego oraz zorganizowanie praktyk i staży.

– To bardzo dobry pomysł. Dla naszych studentów, którzy jako pierwsi w Polsce kształcą się na kierunku studiów inżynierskich związanym z morską energetyką wiatrową, będzie to szansa nie tylko na poszerzenie praktycznych kompetencji zawodowych, ale również poznania specyfiki pracy w Orlen Neptun. Dzięki temu w przyszłości, stając się częścią wysoko wykwalifikowanej kadry profesjonalistów, będą oni stanowić o sile polskiego offshoru – mówi Wojciech Ślączka, Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Pierwsze, pilotażowe szkolenia na poziomie zawodowym mają zostać uruchomione w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu. Adresowane one będą dla uczniów zainteresowanych pracą na terminalu instalacyjnym, do którego budowy w świnoujskim porcie przygotowuje się Orlen Neptun. Fachowcy z tej spółki będą przygotowywać przyszłych specjalistów do obsługi infrastruktury portowej koniecznej do realizacji projektów offshore wind, w tym m.in. logistyków, hakowych, sztauerów i operatorów żurawi.

– Jesteśmy dumni, że współtworzymy Centrum Kompetencji Polskiego Offshore. Dla naszej szkoły to ogromne wyróżnienie, że możemy aktywnie uczestniczyć w tworzeniu nowej gałęzi polskiej gospodarki, jaką jest morska energetyka wiatrowa. Z tego projektu skorzystają przede wszystkim nasi uczniowie, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Dadzą im one możliwość pracy np. na Terminalu Instalacyjnym w Świnoujściu – zauważa Marzena Gańcza, dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu.

Dodatkowo w ramach współpracy ze Zespołem Szkół Morskich w Świnoujściu spółka Orlen Neptun ufunduje na potrzeby tej placówki instalację fotowoltaiczną. Panele PV zostaną dostarczone i zamontowane przez fachowców z Energa Obrót SA, spółki z Grupy Orlen. Dzięki inwestycji, szkoła będzie płacić corocznie o 40 proc. mniej za energię elektryczną.

Orlen Neptun jest odpowiedzialna ze realizację projektów offshore wind na Bałtyku. Oprócz budowy nowych morskich farm wiatrowych, spółka uruchomi na przełomie 2024 i 2025 r. w porcie Świnoujście pierwszy w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie Terminal Instalacyjny. Jego zadaniem będzie rozładunek i załadunek oraz składowanie elementów wykorzystywanych do budowy farm offshore wind. 

Źródło: Orlen Neptun

Zostaw komentarz

Strona główna » W Szczecinie i Świnoujściu powstanie Centrum Kompetencji Polskiego Offshore