Ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa z podpisem Prezydenta RP

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa. Dzięki nowym rozwiązaniom więcej podmiotów będzie mogło skorzystać z ubezpieczeń gwarantowanych. Ustawa umożliwi również zabezpieczenie projektów związanych z transformacją energetyczną.

Ustawa wprowadza możliwość reasekuracji przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych komercyjnym zakładom ubezpieczeniowym części ryzyk polskich przedsiębiorców, które to ryzyka będą w okresie reasekuracji objęte ochroną ubezpieczeniową.

-Wartość ubezpieczonych transakcji w kraju i w eksporcie wyniosła w 2022 r. ponad 145 mld  zł. KUKE ubezpiecza obecnie transakcje sprzedaży w 120 krajach na całym świecie. Nowe rozwiązania prawne ułatwią m.in. tworzenie elastycznych instrumentów finansowych dla polskich firm w zakresie ubezpieczeń eksportowych, a to ułatwi ekspansję eksporterów na świecie  – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Rozwiązania zawarte w ustawie umożliwią szybką reakcję na ewentualne globalne wydarzenia. Ustawa wprowadza możliwość reasekuracji przez KUKE ponoszonych przez polskich przedsiębiorców ryzyk nadzwyczajnych. Przepisy zawarte w nowelizacji określają zakres ryzyk, które może reasekurować KUKE. Nowelizacja wprowadza możliwość reasekuracji przez KUKE ubezpieczeń casco i OC w transporcie.

-KUKE pełni rolę oficjalnej agencji ubezpieczeń kredytów eksportowych (Export Credit Agency – ECA) i  jako jedyna w Polsce oferuje ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa. Dzięki nowej ustawie rozszerzony zostanie katalog oferowanych przez KUKE ubezpieczeń, jak również katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z tego rodzaju ubezpieczeń – o oddziały przedsiębiorców zagranicznych oraz podmioty dokonujące inwestycji w Polsce służące transformacji energetycznej kraju – dodał wiceminister Grzegorz Piechowiak

Nowe możliwości dla polskich firm

Polscy eksporterzy będą mogli ubezpieczać zakup towarów i podzespołów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, które są niedostępne lub występują w ograniczonej ilości w Polsce, co może zapobiec ewentualnym zakłóceniom łańcucha dostaw. Polskie firmy zwiększą dzięki temu obroty handlowe z zagranicą i rozszerzą współpracę z firmami zagranicznymi. Będzie to możliwe poprzez wdrożenie do oferty KUKE ubezpieczenia zwrotu zaliczki zapłaconej przez ubezpieczającego na potrzeby dostawy importowej z krajów rozwijających się. Rozwiązania tego typu zostały już wprowadzone w innych krajach europejskich np. w Szwecji, Norwegii i Hiszpanii.

Nowelizacja wprowadza też rozszerzenie legitymacji KUKE do oferowania ochrony ubezpieczeniowej również w zakresie projektów pozaeksportowych. Chodzi tutaj o ograniczenie podmiotom prywatnym i publicznym ryzyka w zakresie ich działalności służącej transformacji energetycznej Polski i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.  Rozszerzanie systemu wsparcia jest również konieczne dla dalszego rozwoju projektów proekologicznych, w tym OZE.

Łańcuchy dostaw potrzebują gwarancji

Na potrzebę wdrożenia instrumentów finansowych np. gwarancji kredytów w BGK lub PFR, lub innych rozwiązań dla polskich firm wskazywała m.in. Anna Wiosna, niezależny ekspert ds. offshore wind oraz inwestycji finansowych.

– Instytucje te powinny wspierać nasz rodzimy przemysł. Obecnie wielu polskich dostawców nie ubiega się o te zamówienia na poziomie Tier-1,-2 i -3 z uwagi na to, że tak naprawdę komercyjne instrumenty finansowe są niezwykle kosztowne. W takiej sytuacji każda firma, która musi sięgnąć po gwarancję kilkudziesięciu czy nawet kilkuset milionów złotych do banku komercyjnego, chcąca zabiegać o takie zamówienie, będzie borykała się z analizą ekonomiczną swojego przedsiębiorstwa. Trudno jest bankom udzielić nowemu graczowi na rynku tak wysokiej gwarancji pod przyszły kontrakt – praktycznie jest to niemożliwe – mówiła Wiosna.

Dodała, że potrzebne są programy publiczne wspierające rozwój polskich firm chcących wziąć udział w budowie morskich farm wiatrowych.

Źródło: MRiT, własne

Zostaw komentarz

Strona główna » Ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa z podpisem Prezydenta RP