Trudne warunki inwestycyjne – Vattenfall wstrzymuje rozwój MFW Norfolk Boreas

W ubiegłym tygodniu globalny rynek offshore wind rozgrzała informacja o wstrzymaniu rozwoju projektu morskiej farmy wiatrowej Norfolk Boreas w Wielkiej Brytanii. Farmę rozwijał szwedzki inwestor Vattenfall. Zmiany w pracach wynikają z „pogarszających się warunków rynkowych w ciągu ostatniego roku od wybuchu wojny na Ukrainie, a także skutków rosnących kosztów i opóźnień z łańcuchu dostaw”.

Vattenfall w informacji z dnia 26 lipca br. potwierdza, że inwestor wprowadził zmiany w planach rozwoju morskiej strefy wiatrowej Norfolk.

– Vattenfall podjął bardzo trudną decyzję o zatrzymaniu obecnej ścieżki rozwoju dla części programu Norfolk Boreas Wind Farm – czytamy.

Tylko na skutek tej decyzji zyski inwestora mają być mniejsze o ok. 5,5 mld koron szwedzkich (SEK). Anna Borg, szefowa Vattenfalla wskazała, że wzrost kosztów sięgnął 40%, dlatego inwestor jak na razie zostawia projekt na obecnym etapie rozwoju i wstrzymuje się z podjęciem decyzji inwestycyjnym.

-Przeanalizujemy najlepsze rozwiązanie dla całej strefy Norfolk, która oprócz MFW Boreas obejmuje również projekty Vanguard East i West. W ciągu ostatniej dekady Vattenfall zbudował swoją działalność wiatrową, która dziś jest cennym i dochodowym biznesem generującym w ubiegłym roku zysk na poziomie ponad 16 miliardów SEK. Mamy atrakcyjne projekty energetyki wiatrowej w przygotowaniu, a decyzje inwestycyjne zawsze będą oparte na rentowności. Jesteśmy przekonani, że morska jest kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego i osiągnięcia celów klimatycznych w Europie – przekonuje Borg.

Inwestor wyraził rozczarowanie brakiem możliwości kontynowania prac, jednak wskazuje, że działania związane z rozwojem projektu morskiej farmy wiatrowej Norfolk Vanguard mają być kontynuowane zgodnie z planem.– Strefa Norfolk jest jednym z najbardziej innowacyjnych i ambitnych morskich klastrów wiatrowych, jakie kiedykolwiek zaprojektowano, i wiemy, że postęp nie przychodzi bez pewnych wyzwań – wyjaśnia inwestor.

Nie zmienią się harmonogramy prac nad lądowymi stacjami elektroenergetycznymi w Necton. Kontynuowane są też prace związane z podłączeniem przyszłych farm wiatrowych do sieci National Grid, brytyjskiego operatora. Prace budowlane nad lądową trasą kablową mają rozpocząć się we wrześniu 2023 r. Ta początkowa faza prac budowlanych będzie prowadzona na najdalej wysuniętym na zachód 20-kilometrowym odcinku trasy kablowej (od Necton do rzeki Wensum) przez pierwsze 12 miesięcy programu. Równolegle kontynuowana jest kampania archeologiczna wzdłuż całej lądowej trasy kablowej, a także 'ukierunkowane działania łagodzące w zakresie ekologii, ulepszenia autostrad i utworzenia głównego placu budowy lądowej trasy kablowej”.

Przeczytaj także: Anna Wiosna: offshore wind potrzebuje nowych instrumentów finansowych

Rosnące koszty projektów na skutek niekorzystnych uwarunkowań ekonomicznych są również odczuwane na polskim rynku offshore wind oraz w regionie Morza Bałtyckiego. Niemiecki inwestor RWE informował, że harmonogram projektu FEW Baltic II został zrewidowany ze względu na czynniki makroekonomiczne.


Strona główna » Trudne warunki inwestycyjne – Vattenfall wstrzymuje rozwój MFW Norfolk Boreas