Projekt MFW Bałtyk 3 z kolejnym pozwoleniem na budowę

Wojewoda Pomorski w dniu 3 lipca 2024 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy pn. „Budowa odcinków dwóch podmorskich kabli eksportowych, doprowadzonych do muf przejściowych (tzw. TJB – Transition Joint Bay) wraz z wykonaniem dwóch przewiertów. Pozwolenie dotyczy projektu morskiej farmy wiatrowej Bałtyk 3.

Wniosek w sprawie został złożony w kwietniu 2024 r. przez inwestora MFW Bałtyk III Sp. z o.o. W lipcu została wydana decyzja nr 78/2024/EL.

Pozwolenie dotyczy odcinków dwóch podmorskich kabli eksportowych, które są realizowane w ramach projektu infrastruktury przyłączeniowej morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk 3, zlokalizowanej na działkach lądowych nr 90/7, 237/4, 237/3 obręb 0009 Lędowo, na działce morskich wód wewnętrznych nr 394 obręb 0009 Lędowo, w jednostce ewidencyjnej 221210_2 Ustka oraz w obszarze morza terytorialnego.

Stosownie do zapisów art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 555) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły zastrzeżenia wobec planowanej inwestycji.

Obecnie decyzja jest nieprawomocna.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie artykułu jest możliwe tylko za zgodą wydawcy BlueGreen Content Studio.

Zostaw komentarz

Strona główna » Projekt MFW Bałtyk 3 z kolejnym pozwoleniem na budowę