Powstaje nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego. Rośnie rola infrastruktury krytycznej

Jacek Siewiera, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) spotkał z dziennikarzami na terenie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni. Powiedział, że kwestia infrastruktury krytycznej, w tym np. portów w Gdyni, Gdańsku i Świnoujściu, jest kluczowa w przygotowanych przez Prezydenta Andrzeja Dudę rekomendacjach do powstającej nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Wśród nich znalazł się punkt dotyczący zorganizowania skutecznego systemu ochrony morskiej infrastruktury krytycznej.

Kwestia infrastruktury krytycznej to jeden z najważniejszych tematów, jakie Prezydent Andrzej Duda poruszył w rekomendacjach do powstającej nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Rekomendacje do dokumentu Prezydent przekazał w czwartek szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi–Kamyszowi i premierowi Donaldowi Tuskowi.

– To jeden z najważniejszych punktów – dotyczący rozwijania bałtyckiej infrastruktury krytycznej, bałtyckich portów – ocenił Jacek Siewiera.

Jak tłumaczył szef BBN, kluczowa jest nie tylko rozbudowa i zapewnienie bezpieczeństwa portów, ale także ich otoczenia. Siewiera podkreślił, że poza portami morskimi kluczowe jest także rozwijanie innej infrastruktury transportowej, w tym np. budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– Wszystkie te elementy składają się na taką pozamilitarną część strategii bezpieczeństwa narodowego. Znalazły one odzwierciedlenie w treści rekomendacji przekazanych prezesowi Rady Ministrów przez Prezydenta – zaznaczył.

REKOMENDACJE DO NOWEJ STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

Rekomendacje zostaną przetłumaczone na kilka języków i przedstawione partnerom, regionalnym oraz najważniejszym sojusznikom. Dokument zostanie przedstawiony partnerom z zagranicy już na szczycie NATO w Waszyngtonie w tym tygodniu.

Ochrona infrastruktury krytycznej, w tym farm wiatrowych

W dokumencie wśród rekomendacji znalazł się punkt brzmiący „Zorganizować skuteczny system ochrony morskiej infrastruktury krytycznej”. Wyjaśniono, że dotyczy obiektów liniowych, w tym ropo- i gazociągów, światłowodów, kabli energetycznych oraz infrastruktury nawodnej, na przykład platform wiertniczych i farm wiatrowych.

W dokumencie czytamy, że strategicznym celem dla Polski pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym bezpiecznych i niezakłóconych dostaw surowców energetycznych realizowanych drogą lądową i morską. Poważnym wyzwaniem są również obserwowane (praktycznie w całej Unii Europejskiej) drastyczne wahania rynkowych cen energii oraz uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a także brak stabilności na globalnym rynku surowców energetycznych.

Poniżej prezentujemy cytaty z dokumentu, kluczowe dla sektora energetycznego w Polsce:

„Ochrona i bezpieczeństwo wszystkich ogniw łańcuchów wytwarzania i dostaw surowców mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, jak i państw sąsiednich. Wzmacnianie suwerenności energetycznej stało się kluczowe w obliczu skutków kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie. Ryzykiem dla bezpieczeństwa energetycznego pozostaje eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, skąd importowane są znaczne ilości ropy naftowej oraz LNG. Wyzwaniem związanym ze zmianami w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego będzie również zapewnienie odpowiedniej ochrony infrastruktury energetycznej oraz ciepłowniczej przed jej uszkodzeniem lub zniszczeniem na skutek intencjonalnych działań”.

„Równie istotnym elementem w tym obszarze, szczególnie w perspektywie długoterminowej, jest transformacja systemu wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, połączona z realizacją kluczowych inwestycji, jakimi są budowa systemu energetyki jądrowej, lądowej i morskiej energetyki odnawialnej oraz energetyki rozproszonej. Wiąże się z tym kolejne wyzwanie, jakim jest utrzymanie zdolności do zachowania konkurencyjności polskiej gospodarki przy jednoczesnej realizacji transformacji energetycznej ukierunkowanej na budowę mocy bezemisyjnych oraz modernizację istniejących sieci elektroenergetycznych”

„Zgodnie z planami Unii Europejskiej, do 2030 r. odnawialne źródła energii mają stanowić 42,5 proc. unijnego miksu energetycznego. W związku z planowanym wycofaniem aut spalinowych ze sprzedaży w UE od 2035 r. spodziewany jest dynamiczny rozwój elektromobilności. W produkcji turbin wiatrowych i baterii do samochodów elektrycznych, a także komponentów wykorzystywanych w elektronice i zielonej technologii, kluczową rolę odgrywają metale ziem rzadkich, których Polska nie wydobywa. 98 proc. tych pierwiastków pochodzi spoza Unii Europejskiej. Uzależnienie surowcowe w tym obszarze jest wyzwaniem, a brak działań w obszarze dywersyfikacji dostaw może być nie tylko kosztowny, ale wręcz stać się zagrożeniem analogicznym do uzależnienia od importu węglowodorów rosyjskich”.

Źródło: BBN, własne

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie artykułu jest możliwe tylko za zgodą wydawcy BlueGreen Content Studio.

Zostaw komentarz

Strona główna » Powstaje nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego. Rośnie rola infrastruktury krytycznej