Port w Tallinie rozważa zakup nowych statków do obsługi morskich farm wiatrowych

Valdo Kalm został ponownie wybrany na prezesa portu w Tallinie. Zapowiedział, że zarząd portu będzie działał do dalszego rozwoju portu, wskazując na perspektywę rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Wśród dotychczasowych osiągnięć nowy-stary prezes portu w Tallinie wskazał na rozpoczęcie budowy nowego nabrzeża w Porcie Południowym w Paldiski (drugi co do wielkości towarowy port w kompleksie portu Tallin – przyp. red.), aby zapewnić strategiczną infrastrukturę w celu zwiększenia potrzeb energetycznych Estonii i Europy w zakresie budowy i utrzymania morskich farm wiatrowych oraz zwiększenia zdolności obronnych Estonii.

Jak zaznaczył, dokonano również analizy na temat uzupełnienia floty morskiej do obsługi morskich farm wiatrowych. Nie wykluczył zakupu nowych statków.

Zgodnie z planem na rzecz energii i klimatu (KPEiK) przekazanym przez Estonię do Komisji Europejskiej, do 2030 r. kraj ten ma posiadać 14 morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 7 GW. Mają one zapewnić 26 TWh bezemisyjnej energii elektrycznej.

Informowaliśmy, że zakończenie budowy nowego nabrzeża w Porcie Południowym w Paldiski, które ma być wykorzystywane m.in. na potrzeby morskich farm wiatrowych, opóźni się o 5 miesięcy. Jak zapewniają władze portu w Estonii, opóźnienie nie wpłynie na rentowność i konkurencyjność projektu jako terminala instalacyjnego dla offshore wind.

Jak informowaliśmy na łamach offshorewindpoland.pl, w połowie października polski deweloper projektów OZE ogłosił plany realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej opartej o pływające turbiny (floating offshore) u wybrzeży Estonii. Morska farma wiatrowa o mocy 820 MW wyposażona zostanie w pływające turbiny wiatrowe, a jej planowane uruchomienie przewidziane jest na 2032 r.

Zostaw komentarz

Strona główna » Port w Tallinie rozważa zakup nowych statków do obsługi morskich farm wiatrowych