Port Gdynia: Jesteśmy krok od wyjścia na morze

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia – informowaliśmy na łamach OffshoreWindPoland.pl. Port Gdynia wyjaśnia, że inwestycja będzie się składała m.in. z budowy pirsu, przegrodzenia istniejącego Kanału Południowego Portu i rozbudowy Nabrzeża Śląskiego oraz dostosowaniem układu komunikacyjnego. 4 lipca Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. formalnie zakończył dialog konkurencyjny i jednocześnie wysłał do wszystkich 4 oferentów biorących udział w przetargu zaproszenie do złożenia ofert ostatecznych.

Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia jest inwestycją wychodzącą naprzeciw tendencjom gospodarczym jak i logistycznym, jednocześnie zapewniając Portowi perspektywę rozwoju na kolejne 100 lat. Warto podkreślić, że jest to projekt kluczowy dla rozwoju Portu Gdynia. Wybudowana infrastruktura, pomimo głównego jej przeznaczenia dla segmentu kontenerowego, będzie uniwersalna i umożliwi przeładunki również innych ładunków. Jest to spójne z realizowaną strategią Portu Gdynia jako portu uniwersalnego, co umożliwia szybkie reagowanie na zmiany rynkowe poprzez dostosowywanie prowadzonej na jego terenie działalności portowej.

Celem budowy Portu Zewnętrznego jest umożliwienie obsługi w Porcie Gdynia kontenerowych statków oceanicznych o parametrach Baltmax, tzn. o długości do 430 metrów (w dalszej perspektywie do 490 m), szerokości do 60 metrów (w dalszej perspektywie do około 70 m) oraz zanurzeniu do 15,5 metra. Pierwsze statki do Portu Zewnętrznego w Gdyni powinny zawinąć na przełomie 2027 i 2028 r.

Działania realizowane przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA w ramach projektu prowadzone są w oparciu o szereg dokumentów i opracowań, spośród których wyróżnić należy specustawę o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych. Regulacje ustawy ułatwiają procedury administracyjne, które należy dopełnić, aby wszcząć fazę realizacji inwestycji.

Projekt budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdyni jest na ostatnim etapie przygotowawczym przed zaproszeniem do składania ofert przez potencjalnych Partnerów Prywatnych.

-W dialogu konkurencyjnym udział biorą cztery podmioty i z tego grona spodziewamy się uzyskać oferty na wykonanie i późniejszą eksploatację w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Budowa Portu Zewnętrznego to najważniejszy projekt w historii Portu Gdynia od czasu jego wybudowania – informował Port Gdynia w komunikacie z dnia 29 czerwca br.

Maciej Krzesiński z Port Gdynia poinformował, że osiągnięto już kolejny kamień milowy w budowie Portu Zewnętrznego w Gdyni.

-4 lipca Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. formalnie zakończył dialog konkurencyjny i jednocześnie wysłał do wszystkich 4 oferentów biorących udział w przetargu zaproszenie do złożenia ofert ostatecznych. Tym samym zakończyła się wielomiesięczna praca zespołu projektowego nad przygotowaniem całej dokumentacji, w tym umowy, która będzie wiązała Zarząd Portu z ostatecznie wybranym partnerem prywatnym całego przedsięwzięcia. Więcej dobrych wiadomości już wkrótce – poinformował na Linkedin.

Podziękował za wysiłek i pracę zespołowi z Port Gdynia, zespołowi Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz konsorcjum doradczemu, które wspiera Port Gdynia w całym procesie wyboru oferty.

Zostaw komentarz

Strona główna » Port Gdynia: Jesteśmy krok od wyjścia na morze