Półmetek budowy Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej

Budowa jednego z najnowocześniejszych, „zielonych” centrów badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej osiągnęła półmetek. Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej będzie zapleczem badawczo-rozwojowym dla najważniejszych specjalizacji regionu Pomorza, tj. energooszczędnego budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony środowiska. Ale nie tylko.

Nowy obiekt będzie również jedną z najważniejszych jednostek zajmujących się rozwojem proekologicznych rozwiązań i technologii środowiskowych, wychodząc tym samym naprzeciw najważniejszym wyzwaniom cywilizacyjnym dzisiejszego świata.

Jako że prace budowlane osiągnęły półmetek, w czwartek 20 kwietnia 2023 r. na terenie powstającej inwestycji odbyła się konferencja prasowa. Razem z rektorem PG, prof. Krzysztofem Wildem, udział w niej wzięli wojewoda pomorski Dariusz Drelich, prorektor ds. organizacji i rozwoju PG prof. Dariusz Mikielewicz, a także kanclerz uczelni Mariusz Miler i prof. Joanna Żukowska, dziekanka Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.

Spotkanie odbyło się w ramach trwającej na PG prestiżowej, międzynarodowej konferencji European University Association. Jest to organizacja skupiająca blisko 900 europejskich uniwersytetów i służąca m.in. rozwojowi wpływu działań europejskich uczelni wyższych na politykę ekologiczną UE, stąd gościem specjalnym briefingu był też prezydent EUA, prof. Michael Murphy.

– Fakt, że tak prestiżowe wydarzenie, jak konferencja EUA, odbywa się właśnie na Politechnice Gdańskiej, to ogromne wyróżnienie dla naszej uczelni. Mam nadzieję, że przyczyni się ona do wypracowania nowej strategii komunikacji z otoczeniem gospodarczym i okazją do nawiązania długotrwałych partnerstw – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

– Z kolei budowa Centrum Ekoinnowacji PG świetnie wpisuje się w program konferencji, której jednym z tematów przewodnich jest wpływ europejskich uczelni w zrównoważony rozwój i zielone technologie. Wiążemy z tą inwestycją duże nadzieje i liczymy, że będzie to jeden z czołowych ośrodków naukowych tego typu nie tylko w Polsce, ale też w Europie – dodał.

– Dwa lata temu ponad 850 uczelni zrzeszonych w EUA określiły wspólną wizję tego, co powinny czynić, by służyć społeczeństwu Europy i świata. Nazwaliśmy tę wizję „uniwersytetem bez ścian”. Zasadniczym jej celem jest wspieranie społeczeństw, by osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju ONZ – powiedział podczas briefingu prof. Michael Murphy, dyrektor EUA.

– Kładziemy nacisk na naukę i edukację w służbę społeczeństw, a także współpracę ze społeczeństwem i przemysłem. Budowa Centrum Ekoinnowacji PG, jestem wzorem działań, jakie powinny podejmować wszystkie uczelnie wyższe. Model finansowania tej inwestycji jest idealnym przykładem solidarności, do której musimy się odwoływać, aby rozwijać europejską naukę.

– Gratuluję tej inwestycji, która jest w tych czasach niezbędna. Ekoinnowacje i troska o środowisko naturalne to wielka odpowiedzialność i droga do bezpiecznej przyszłości kolejnych pokoleń – mówił wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

– W ostatnim czasie Pomorskie podjęło wielkie infrastrukturalne projekty, które będą miały kolosalny wpływ na naszą przyszłość, czyli budowa farm wiatrowych na Bałtyku i elektrowni jądrowej. Te nowoczesne projekty powstają w dużej mierze dzięki wsparciu rządu RP i premiera Mateusza Morawieckiego, a ich realizacja wzbogaci atrakcyjność Pomorza dla mieszkańców oraz inwestorów z kraju i zza granicy – dodał.

– Budowa CEI to milowy krok naszej uczelni w realizacji inicjatyw nastawionych na ekologiczne, przyszłościowe rozwiązania i technologie. Tworzymy też przyjazne zaplecze do współpracy z samorządem i biznesem – mówił Mariusz Miler, kanclerz Politechniki Gdańskiej. – Nasi pracownicy to sprawdzeni eksperci, dla których przygotowujemy infrastrukturę do dalszych poszukiwań badawczych oraz opracowywania i wdrażania nowoczesnych systemów i usług, przy jednoczesnej minimalizacji wykorzystania surowców naturalnych.

– Bardzo się cieszymy, że tak wyczekiwana przez naszych studentów i naukowców inwestycja osiągnęła już półmetek. Niecierpliwie wyczekujemy zakończenia prac budowlanych i rozpoczęcia pracy i nauki w tej nowoczesnej, „zielonej” placówce – dodała prof. Joanna Żukowska, dziekanka Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. 

Centrum Ekoinnowacji PG – informacje o inwestycji

Powstająca inwestycja będzie zapleczem badawczo-rozwojowym dla najważniejszych specjalizacji regionu Pomorza, tj. budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony środowiska. Działalność centrum będzie skupiona na następujących obszarach:

  • Środowisko: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona środowiska poprzez rozwój technologii oczyszczania ścieków, gospodarka wodna i przeciwpowodziowa,
  • Energia: efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii,
  • Budownictwo: energooszczędne budownictwo kubaturowe i transportowe, konstrukcyjne podstawy instalacji energetycznych,
  • Mobilność: infrastruktura drogowa i kolejowa, transport miejski, rozwój ekologicznych form transportu,
  • Rewitalizacja: przestrzenie publiczne i przyjazne mieszkańcom, budownictwo energooszczędne, rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i poprzemysłowych,
  • Edukacja: kształcenie przyszłych kadr ukierunkowanych na tworzenie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych,
  • Przemysł: transfer wiedzy i kompetencji do gospodarki.

CEI PG będzie pełnić funkcję dydaktyczną, laboratoryjną oraz badawczą. Zaprojektowano je w miejscu dawnej hali hydro Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG – w sposób przyjazny dla środowiska i z zastosowaniem innowacyjnych, zaawansowanych technologii. Będzie wykorzystywane m.in. przez kadry naukowe PG, które będą prowadzić projekty badawcze na potrzeby ekologicznego rozwoju infrastruktury budowlanej, przemysłowej oraz transportowej.

Obiekt zaprojektowało biuro architektoniczne FORT, a głównym projektantem budynku jest prof. Antonii Taraszkiewicz. Będzie to wolnostojący, czterokondygnacyjny budynek, wyposażony w sale dydaktyczne i konferencyjno-szkoleniowe, specjalistyczne laboratoria i pomieszczenia biurowe. W części podziemnej zaplanowano przestrzeń na garaż i pomieszczenia magazynowe.

Realizacja inwestycji, której wykonawcą jest firma Polimex, ma się planowo zakończyć na przełomie 2023 i 2024 roku, a jego koszt – wraz z wyposażeniem budynku w specjalistyczną aparaturę – wyniesie ok. 200 mln zł. Od początku nowego roku budynek będzie wyposażany w sprzęt i infrastrukturę naukowo-badawczą, stąd studenci i naukowcy PG zaczną w pełni korzystać z kompleksu prawdopodobnie od jesieni 2024 r., czyli od następnego roku akademickiego.

Źródło: Politechnika Gdańska

Zostaw komentarz

Strona główna » Półmetek budowy Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej