Polenergia i Equinor zapraszają do dialogu potencjalnych dostawców

Spółki MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z o.o. zamierzają przeprowadzić dialog z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług na potrzeby rozwijanych przez siebie projektów morskich farm wiatrowych. Zamówienia mają być udzielone w czwartym kwartale 2023 r.

Przypomnijmy, że dialog ma na celu umożliwienie podmiotom sektora przemysłu związanego z budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych lub branżami pokrewnymi przygotowanie się do potencjalnej współpracy z inwestorem, zgodnie z Planami Łańcucha Dostaw, zgłoszonymi do prezesa URE. Regulacje przewidują, że organizator prowadzi dialog w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych dostawców materiałów i usług oraz oferowanych przez nich rozwiązań. Dialog prowadzony jest na podstawie art. 45 i 46 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (tzw. ustawa offshore wind).

Zakres prac

Dialog organizowany przez Polenergię i Equinor będzie dotyczył potencjalnych dostawców „materiałów i usług wykorzystywanych w toku budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności”. Projekty MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III obejmują m.in. wykonanie robót w części lądowej, niezbędnych dla wyprowadzenia mocy z obu farm wiatrowych (max. 2 x 720 MW). Zakres prac przewidujenastępujące główne działania:

 • Zarządzanie, w tym zarządzanie zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem (BHPiŚ)
 • Dostawę wszystkich niezbędnych materiałów i części do wykonania zakładanego zakresu
 • Badania kabli i osprzętu kablowego zgodnie z normą IEC 62067 oraz ISO 9001
 • Realizację wszystkich prac konstrukcyjnych i budowlanych (w tym przejść bezwykopowych – HDD) niezbędnych do wykonania zakresu
 • Montaż niezbędnego wyposażenia
 • Wykonanie projektów wykonawczych i dokumentacji powykonawczej
 • Współpracę z wykonawcami pozostałych zakresów
 • Wykonanie prób odbiorowych, testów funkcjonalnych i certyfikację urządzeń dla całości zakresu zamówienia
 • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń
 • Wykonanie niezbędnych działań związanych z zakończeniem kontraktu wymaganych do wydania Świadectwa Ukończenia

Inwestorzy przedstawili też główny opis zakresu:

Linia kablowa (łączna długość ok. 13,5 km) wyprowadzenia mocy zlokalizowana jest w województwie pomorskim i przebiega przez teren 2 gmin: Ustka i Słupsk.
Trasa lądowa przyłącza 4×220 kV do lądowej stacji elektroenergetycznej (LSE) rozpoczyna się w miejscu wyjścia na ląd kabli morskich (tzw. strefa przejściowa).
Po opuszczeniu LSE napięcie kabla zmienia się z 220 kV na 400 kV i dochodzi do podstacji OSP „Słupsk Wierzbięcin”.

Harmonogram dialogu

Inwestor opublikował terminy dla prowadzonego dialogu oraz termin udzielenia zamówienia, które ma nastąpić w ostatnim kwartale 2023 r. Szczegóły zaprezentowano w punktach poniżej:

 • Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu – 21.07.2023 r.
 • Zakończenie zbierania zgłoszeń do dialogu – 20.08.2023 r.
 • Kwalifikacja zgłoszeń dostawców – do 5 dni od zakończenia zbierania zgłoszeń
 • Dialog z dostawcami – do 5 dni od zakończenia kwalifikacji zgłoszeń dostawców
 • Rozesłanie zaproszenia do przetargu do wybranych uczestników dialogu – sierpień / wrzesień
 • Udzielenie zamówienia – 4Q23

Zgłoszenie do dialogu

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem interaktywnego Formularza Zgłoszeniowego opublikowanego przez inwestorów. Regulamin prowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług wykorzystywanych w toku budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności dostępny jest pod adresem: Regulamin dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług.pdf

Ewentualne pytania związane z procedurą dialogu, a także kwestie, który powinny być omówione na spotkaniu dialogowym, można kierować do Pawła Mawduku, Local Content Project Managera – pawel.mawduk@polenergia.pl.

Zostaw komentarz

Strona główna » Polenergia i Equinor zapraszają do dialogu potencjalnych dostawców