Pół miliarda złotych na pożyczki dla pomorskich firm. Umowa na instrumenty finansowe podpisana

Będzie wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, pożyczki na modernizację energetyczną, pożyczka OZE i ekopożyczka. Całkowita kwota zawartej umowy to ponad 510 mln zł. Środki pochodzić będą z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Umowę z Pomorskim Funduszem Rozwoju podpisali w listopadzie 2023 r. marszałkowe województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz prezesi PFR Jacek Zwolak i Magdalena Pronobis.

Pożyczki dla firm

Podpisana umowa dotyczy uruchomienia finansowania w ramach tzw. instrumentów zwrotnych. Czyli pożyczek, z których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy z Pomorza. Umowa opiewa na ponad pół miliarda złotych. Będą to cztery projekty: dla przedsiębiorców, na efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii i na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w MŚP. Łączna wartość umowy to 510,8 mln zł, z czego 434,2 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich. Instrumenty będą uruchamiane sukcesywnie już od I kwartału 2024 r. Pożyczek udzielać będą Partnerzy Finansujący, którzy zostaną wyłonieni w przetargach ogłaszanych przez Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Cztery obszary wsparcia

Pierwszym obszarem, dla którego udzielane będzie wsparcie to pożyczka rozwojowa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jej celem jest transformacja firm. Pomoc finansowa może być przeznaczona np. na wdrożenie nowoczesnych modeli biznesowych, usprawnienie produkcji, czy wykorzystanie nowych technologii, takich jak, choćby sztuczna inteligencja. Maksymalna wartość pożyczki to 2 mln zł. Drugim z planowanych obszarów wsparcia jest efektywność energetyczna. Odbiorcami mogą być właściciele budynków mieszkalnych, wspólnoty mieszkaniowe czy TBS. Wartość udzielanych pożyczek wynosi od 3 do 10 mln zł., zależnie od rodzaju budynku. Środki można będzie przeznaczyć np. na likwidację barier architektonicznych czy termomodernizację budynków i instalacje systemów zarządzania energią.

Pożyczka OZE to trzeci planowany do wdrożenia mechanizm. W jego ramach finansowana może być budowa i rozbudowa źródeł OZE, magazynów energii czy przyłączy źródeł odnawialnych do istniejących sieci energetycznych i cieplnych. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać pożyczkę do 10 mln zł. Czwarty, ostatni obszar to Ekopożyczka dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jej celem jest wsparcie transformacji sektora MŚP w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Chodzi tu o np. ograniczanie ilości odpadów czy materiałochłonności produkcji. W ramach tego mechanizmu maksymalna wysokość wsparcia wynosić będzie 5 mln zł.

Źródło: UMWP

Zostaw komentarz

Strona główna » Pół miliarda złotych na pożyczki dla pomorskich firm. Umowa na instrumenty finansowe podpisana