PGE i Ørsted zakontraktowały statki do instalacji kabli dla MFW Baltica 2

Grupa PGE i spółka Ørsted podpisały kontrakty na ułożenie i podłączenie kabli wewnętrznych i kabli eksportowych dla Baltica 2 – jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Wcześniej rozstrzygnęły przetargi na dostawę morskich kabli eksportowych, które zostaną wykorzystane do wyprowadzenia mocy z morskich elektrowni wiatrowych na ląd. Inwestorzy podpisali umowy na dostawę morskich kabli eksportowych, które zostaną dostarczone przez firmy ZTT Submarine Cable & System oraz Hellenic Cables.

Wyłoniona w przetargu na ułożenie i podłączenie kabli firma Boskalis jest światowym liderem w wykonywaniu prac hydrotechnicznych i pogłębiarskich. Najwięcej projektów z zakresu morskiej energetyki wiatrowej zrealizowała dotychczas na Morzu Północnym, ale jej statki brały też udział w budowie terminalu LNG w Świnoujściu. Do wykonania zadania związanego z układaniem kabli dla Baltica 2 przeznaczy kilka statków ze swojej floty – m.in. kablowiec (CLV, cable laying vessel) i jednostkę wspomagającą (CSV, construction support vessel). Zadaniem wykonawcy będzie nie tylko ułożenie i zakopanie ok. 300 km kabli eksportowych i ok. 170 km kabli wewnętrznych, ale także wcześniejsze usunięcie głazów w celu przygotowania dna morskiego do instalacji linii kablowych.

– Konsekwentnie realizujemy kolejne etapy największego projektu OZE w historii Polski. Mamy za sobą kontraktację najważniejszych komponentów dla etapu Baltica 2, w tym na dostawę 107 turbin, a także fundamentów i morskich stacji transformatorowych. Teraz przeszliśmy do kolejnej fazy związanej z kontraktowaniem usług instalacji poszczególnych komponentów. Pierwszym efektem jest podpisanie umowy na instalację kabli dla projektu Baltica 2 o mocy 1,5 GW – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

– Już w 2027 roku ta inwestycja zapewni bezpieczne dostawy zielonej energii dla 2,4 mln gospodarstw domowych, jednocześnie ograniczając emisje CO2 o blisko 5 mln ton rocznie – dodał Wojciech Dąbrowski.

Wcześniej PGE i Ørsted podpisały umowy na dostawę morskich kabli eksportowych, które zostaną dostarczone przez firmy ZTT Submarine Cable & System oraz Hellenic Cables. Morskie kable eksportowe służą do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych na ląd. Kontrakty obejmują łącznie ok. 300 km kabli 275 kV. Istniejąca od 1999 roku firma ZTT jest liderem w projektowaniu i produkcji sprzętu morskiego na zamówienie. W zakresie dostawy kabli firma brała udział w budowie ponad 20 projektów morskich farm wiatrowych na świecie. Z kolei Hellenic Cables zajmuje się produkcją kabli, przewodów, a także mieszanek z tworzyw sztucznych i gumy. W ciągu ostatniej dekady firma stała się największym producentem kabli w Europie Południowo-Wschodniej, eksportującym do ponad 50 krajów.

– Plan rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce zakłada, że do roku 2040 morskie farmy wiatrowe zbudowane w polskiej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim będą w stanie dostarczyć do krajowego systemu elektroenergetycznego 18 GW mocy. Ta energia musi zostać w sposób bezpieczny i niezawodny doprowadzona kablami do lądu. Podpisując kolejne, ważne kontrakty, z doświadczonymi graczami rynkowymi konsekwentnie i zgodnie z planem posuwamy się naprzód z projektem Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, a tym samym poprawiamy bezpieczeństwo energetyczne Polski – powiedziała Agata Staniewska, dyrektorka zarządzająca Ørsted Offshore Poland.

W czerwcu br. inwestorzy podpisali umowę z konsorcjum firm SEMCO Maritime i PTSC Mechanical & Construction na zaprojektowanie, wyprodukowanie i uruchomienie morskich stacji elektroenergetycznych dla projektu MFW Baltica 2. Cztery stacje – każda wyposażona w dwa transformatory – będą gromadzić energię elektryczną wytwarzaną przez turbiny wiatrowe i eksportować ją na ląd.

Inwestorzy Ørsted i PGE planują zakończenie budowy etapu MFW Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 r, natomiast etapu MFW Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do końca 2029 r.

Zostaw komentarz

Strona główna » PGE i Ørsted zakontraktowały statki do instalacji kabli dla MFW Baltica 2