Offshore na Pomorskim Forum Solidarności Klimatycznej

Neutralność klimatyczna, transformacja energetyczna czy niezależność energetyczna samorządów – o tym eksperci debatowali podczas Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej. Odbyło się też dwudniowe wydarzenie „Wspólnie dla klimatu” w Gdańskim AmberExpo.

Konferencję otworzył Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego podkreślając ważną rolę samorządów i współpracy w drodze do uzyskania neutralności klimatycznej.

„Aby wygrać scenariusz zielonego Pomorza, potrzeba nam ambicji, wiary, determinacji otwartości i współpracy. Dlatego też w ramach Funduszu Europejskiego dla Pomorza na lata 2021 – 2027 przewidziano ponad 60 mln euro na rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych w tym zieloną transformację przedsiębiorstw” – podkreślił Mieczysław Struk.

Kolejną istotną determinantą jest poprawa efektywności energetycznej, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz rozwój odnawialnych źródeł energii, na którą przewidziano ponad 200 mln euro. Przedsięwzięciami strategicznymi w regionie jest m.in. Pomorski Archipelag Wysp Energetycznych, Pomorska Dolina Wodorowa, czy Pomorskie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej. Samorząd Województwa promuje i nagradza zielone inwestycje, przyznając nagrodę Zielonego Gryfa, której wręczenie odbędzie się dzisiaj wieczorem, na uroczystej gali w Olivia Centre.

„W ciągu ostatnich 25 lat polska gospodarka przeszła ogromne zmiany, których skutkiem był wzrost gospodarczy, staliśmy się jednym z najszybciej rozwijających się krajów w Europie. Wszystkie te przemiany nie pozostały bez wpływu na energetykę. Scentralizowana energetyka oparta była na węglu, gazie a w  minimalnym stopniu na odnawialnych źródłach energii, głównie elektrowniach wodnych. Z czasem, coraz większe znaczenie zaczęły odgrywać kwestie zrównoważonego rozwoju oraz zmian klimatycznych, co wsparło rozwój odnawialnych źródeł energii” – zaznaczył Mieczysław Struk.

Rozwój zielonej energetyki oraz działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej to priorytety w prowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego polityce rozwoju. Najbliższe lata stoją pod znakiem budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku, rozwoju technologii wodorowych, czy planowanej budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu.

Podczas debaty otwierającej wydarzenie pt. „ZIELONA TRANSFORMACJA — SZANSE I RYZYKA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO” uczestnikami byli:

  • Janusz Wojciech Steinhoff, minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka. Ekspert ds. energetyki, ochrony środowiska, procesów restrukturyzacji górnictwa,
  • dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, członkini Rady Koordynacyjnej Porozumienia Sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, koordynatorka wiodąca grupy roboczej edukacja społeczna, Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
  • Andrzej Szcześniak, ekspert rynku gazu,
  • Tomasz Balcerowski, Prezes Zarządu Ekoinbud Sp.z o.o.

Eksperci wspólnie stwierdzili, że transformacja energetyczna ma miejsce już teraz. Janusz Steinhoff podkreślił niepokój związany z posiadanym przez Polskę archaicznym miksem energetycznym, co jego zdaniem, w konsekwencji może stać się powodem niekonkurencyjności polskiej gospodarki.

Tomasz Balcerowski w swojej wypowiedzi podkreślił początkowe niepokoje przedsiębiorców, szczególnie małych i średnich, związanych z kosztami, jakie generować miała zielona transformacja przedsiębiorstw. Następnie jednak zaznaczył, że szanse są zdecydowanie większe niż zagrożenia. Odnosząc się do branży innowacyjnego budownictwa, podkreślił, że nowa sytuacja wymusza innowacje.

„Polacy nie gęsi, swoje innowacje mają” – zaznaczył Tomasz Balcerowski.

Z perspektywy uczelni i grona naukowego wypowiadała się dr hab. Sylwia Mrozowska. Zwróciła uwagę na pozytywne nastawienie uczelni, które w transformacji widzą szansę, jednak zauważyła trudność w odpowiednim wykorzystaniu dostępnych instrumentów na rzecz budowania partnerstw między uczelniami, biznesem, a samorządami. Pozytywnie odniosła się do działalności Pomorskiej Platformy Offshore, której działania i inicjatywy na rzecz budowy local content dostrzegane są w całym kraju.

Ekspert rynku gazu, Andrzej Szcześniak podkreślał natomiast potrzebę pracy samorządów i innych podmiotów zaangażowanych w rozwój sektora energetycznego zarówno offshore jak i energetyki jądrowej, na rzecz zabezpieczenia jak największego udziału polskich podmiotów w tzw. local content. Debatę moderował Stanisław Szultka, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kolejne spotkania w ramach wydarzenia poruszą kwestie związane budowaniem niezależności energetycznej w samorządach, rolę samorządów w kształtowaniu polityk i strategii w związku z transformacją klimatyczną, czy w debacie przedwyborczej mowa będzie o energetyce i klimacie.

Źródło: Materiał opublikowany dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Zostaw komentarz

Strona główna » Offshore na Pomorskim Forum Solidarności Klimatycznej