Odbyło się szóste posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. MEW

Działania legislacyjne podejmowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz inwestycje w sieci elektroenergetyczne, służące wyprowadzeniu mocy z morskich farm wiatrowych to zagadnienia, które były poruszane podczas VI posiedzenia Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej. Spotkaniu, które odbyło się 30 czerwca 2023 r., przewodniczył Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu do spraw odnawialnych źródeł energii.

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej ma strategiczne znacznie dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale również dla kreowania impulsów rozwoju gospodarczego.

-W ramach działalności porozumienia sektorowego opracowywane są rozwiązania, które zapewnią warunki do budowy silnego łańcucha dostaw, z kluczową rolą przemysłu i ośrodków naukowych. Pierwsza energia elektryczna z farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim popłynie już w 2026 r. W celu pełnego wykorzystania energii z morskich farm wiatrowych, niezbędne jest wybudowanie infrastruktury przesyłowej oraz systemu magazynowania energii i elektrolizerów wodoru – powiedział wiceminister Ireneusz Zyska.

W trakcie spotkania Maciej Przybylski, dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, przedstawił prezentację nt. realizowanych i planowanych inwestycji w zakresie sieci elektroenergetyczne na potrzeby rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Wiceminister przedstawił także efekty prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Wskazał, że w ustawie o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw zwiększono ambicje w zakresie mocy zainstalowanej offshore wind łącznie do 18 GW.

Ireneusz Zyska wskazał jednocześnie, że w założeniach do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. oprócz wymienionego już zwiększenia mocy dla projektów morskiej energetyki wiatrowej uwzględniono także konieczność rozbudowy sieci przesyłowej w północno-zachodniej części kraju. Pozwoli to stworzyć warunki do przyłączenia i wyprowadzenia tej mocy.

Przypomniał też, że w ustawie o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw przyjętej przez Sejm RP w 16 czerwca 2023 r. uwzględniono zmiany w ustawie offshore, stanowiące odpowiedź na zgłaszane przez wytwórców postulaty dotyczące przepisów regulujących obowiązki w zakresie planu łańcucha dostaw materiałów i usług oraz sprawozdawczości z jego wykonania. Oprócz wydłużenia z 6 do 18 miesięcy terminu na złożenie pierwszego sprawozdania z realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług, zagwarantowano także zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa w aktualizacjach i sprawozdaniach przekazywanych Prezesowi URE.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zostaw komentarz

Strona główna » Odbyło się szóste posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. MEW