Komitet Sterujący ds. Terminala Instalacyjnego w Gdańsku. Pytamy o postępy prac

Ministerstwo Infrastruktury (MI) potwierdza w odpowiedzi na pytania naszej redakcji, że prowadzone są w dalszym ciągu prace w ramach Komitetu Sterującego dla Terminala Instalacyjnego dla Morskich Farm Wiatrowych w Morskim Porcie Gdańsk. Obecnie dla organu kluczowe jest uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej dot. zatwierdzenia pomocy publicznej w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Terminal powstanie w terminie wymaganym do obsługi projektów morskich farm wiatrowych zainteresowanych podmiotów. Resort planuje w najbliższym czasie przystąpienie do porozumienia sektorowego offshore wind.

Przypomnijmy, że od 2022 r. funkcjonuje Komitet Sterujący dla Terminala Instalacyjnego dla Morskich Farm Wiatrowych w Morskim Porcie Gdańsk. Organ został powołany zarządzeniem nr 235 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2022 r. Komitet jest organem pomocniczym Rady Ministrów. Do zadań Komitetu należy monitorowanie działań podmiotów zaangażowanych w proces budowy terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w morskim Porcie Gdańsk oraz opracowywanie propozycji działań w zakresie budowy terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w morskim Porcie Gdańsk.

Anna Szumańska, rzeczniczka prasowa MI potwierdza, że w dalszym ciągu prowadzone są prace w ramach Komitetu Sterującego. Przewodniczącym Komitetu jest wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

– Obecnie kluczowe jest uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej co do zatwierdzenia pomocy publicznej w ramach KPO. Ponadto w realizację inwestycji zaangażowały się podmioty biznesowe. Z przedstawianych przez nie informacji wynika, że terminal powstanie w terminie wymaganym do obsługi projektów morskich farm wiatrowych zainteresowanych podmiotów – informuje nas MI.

Jak wyjaśnia, dotychczas odbyło się 5 posiedzeń Komitetu. Jego skład określa wskazane już Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów. W pracach Komitetu biorą udział przedstawiciele Polskiego Funduszu Rozwoju i przedstawiciele inwestorów w sektorze offshore wind. Za budowę terminala instalacyjnego nie jest odpowiedzialny ZMPG SA, a niezależna od zarządu portu spółka Istrana Sp. z o.o. Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu składane są w terminie i nie są publikowane.

-Ministerstwo Infrastruktury podejmuje w swoim zakresie wszelkie możliwe działania na rzecz wsparcia rozwoju mniejszych portów morskich, w tym w segmencie obsługi projektów offshore wind. Rozwoju portów nie należy jednak wiązać wyłącznie z aktywnościami realizowanymi na poziomie rządowym czy ministerialnym. Kluczową rolę odgrywają tutaj m.in. podmioty zarządzające oraz inwestorzy zainteresowani prowadzeniem działalności w danym porcie. Dotyczy to także sektora offshore wind, do obsługi którego muszą zostać odpowiednio przygotowane porty z zaangażowaniem kapitałowym wspomnianych interesariuszy – wyjaśnia rzeczniczka.

„Z dostępnych informacji wynika, że Port Władysławowo – po biznesowych decyzjach zainteresowanych podmiotów – ma być wykorzystywany do obsługi serwisowej morskich farm wiatrowych”.

Porozumienie sektorowe

Przedstawiciele administracji rządowej oraz kluczowi przedstawiciele sektora morskiej energetyki wiatrowej podpisali, 15 września 2021 r., „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” („Polish Offshore Wind Sector Deal”). Nadrzędnym celem tego porozumienia jest wsparcie rozwoju sektora w Polsce oraz maksymalizacja „local content”, czyli udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. W gronie sygnatariuszy brakowało od początku resortu infrastruktury.

Ministerstwo Infrastruktury planuje w najbliższym czasie przystąpienie do porozumienia sektorowego offshore wind – informuje rzeczniczka.

Resort w odpowiedzi dot. oceny zasadności utworzenia specjalnego urzędu ds. morskiej energetyki wiatrowej oraz powołania pełnomocnika rządu ds. morskiej energetyki wiatrowej poinformował, że ten obszar „wykracza poza zakres właściwości Ministerstwa Infrastruktury”.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie artykułu jest możliwe tylko za zgodą wydawcy BlueGreen Content Studio.

Zostaw komentarz

Strona główna » Komitet Sterujący ds. Terminala Instalacyjnego w Gdańsku. Pytamy o postępy prac