ITRE za reformą rynku energii i przepisami dla MEW

W ubiegłym tygodniu unijna Komisja Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie w sprawie reformy rynku energii elektrycznej. Europosłowie opowiedzieli się za wzmocnieniem ochrony konsumentów przed niestabilnymi cenami energii poprzez m.in. szersze wykorzystanie kontraktów różnicowych i umów typu PPA, oraz za rozwiązaniami mającymi ułatwić inwestycje w morskie farmy wiatrowe.

W przedstawionych poprawkach posłowie wskazali, że odbiorcy energii powinni mieć prawo do zawierania umów o stałej cenie energii oraz z cenami dynamicznymi. Z kolei dostawcom energii powinno zakazać możliwości jednostronnej zmiany warunków umowy.

Posłowie z ITRE popierają szersze wykorzystanie tzw. ,,kontraktów różnicowych” (CFD) w celu zachęcania do inwestycji energetycznych i sugerują pozostawienie otwartych drzwi dla ,,równoważnych programów wsparcia” z zastrzeżeniem, że muszą one zostać zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Członkowie ITRE zwrócili również uwagę na znaczenie umów PPA dla zapewnienia konsumentom stabilnych cen, a dostawcom energii z OZE pewnych przychodów. Komisja Europejska ma za zadanie stworzyć rynek dla umów PPA do końca 2024 r. Ponadto, europosłowie poparli rozwiązania służące zapewnieniu elastyczności systemu elektroenergetycznego bez źródeł generacji wykorzystujących paliwa kopalne, a także zapewnienie elastyczności po stronie popytu np. poprzez upowszechnienie przydomowych systemów magazynowania energii.

ITRE opowiedziała się również za zapewnieniem gwarancji dostępu do sieci przesyłowych, które pomogą zmniejszyć ryzyko inwestycji w hybrydowe projekty morskich farm wiatrowych. Dzięki temu farmy wiatrowe, które posiadają połączenia z jednym lub kilkoma krajami – staną się głównym elementem ekspansji morskiej energetyki wiatrowej w Europie. Kierunek zmian został poparty przez WindEurope, największą organizację branżową energetyki wiatrowej w Europie. W jej opinii hybrydowe morskie farmy wiatrowe są kluczem do budowy połączonej sieci morskiej energetyki wiatrowej, która pozwala na bardziej efektywne przepływy energii i bardziej skoordynowane podejście do planowania sieci.

Przyjęcie sprawozdania przez ITRE pozwala na zapalenie zielonego światła dla rozpoczęcia negocjacji z państwami członkowskimi i Komisją Europejską w sprawie ostatecznego porozumienia w sprawie reformy europejskiego rynku energii, która zgodnie z mandatem szefów państw i rządów UE z początku musi zostać sfinalizowana do końca 2023 r.

Źródło: ITRE/WindEurope

© Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy OffshoreWindPoland.pl

Strona główna » ITRE za reformą rynku energii i przepisami dla MEW