Istrana wygrała przetarg na zalądowienie terenu pod terminal instalacyjny w Porcie Gdańsk

Istrana sp. z o.o (spółka, w której 100% udziałów posiada Baltic Hub Container Terminal sp. z o.o.) wygrała przetarg na zalądowienie obszaru morskiego w Porcie Gdańsk. Chodzi o terminal T5, na którym ma powstać terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych.

Jak poinformował Zarząd Portu Morskiego Gdańsk, oferta Istrany została wybrana przez komisję przetargową jako wiążąca. Odbyło się to w ramach procedury wyboru dzierżawcy bądź dzierżawców terenu, który powstanie w wyniku zalądowienia obszaru morskiego położonego w obrębie zarządzanym przez Port Gdańsk.

W marcu 2024 r. na łamach offshorewindpoland.pl informowaliśmy o ogłoszeniu przez Istranę przetargu na zaprojektowanie, zbudowanie i eksploatację terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Gdańsku. Jako datę uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie wskazano 30 czerwca 2026 r. Oferty można było składać do 5 kwietnia 2024 r.

Baza instalacyjna ma powstać na planowanym terminalu T5 o powierzchni 21 ha. Ma on przylegać do istniejącego terminala T1, ale również budowanego T3.

Jak wynika z dokumentacji przetargowej na terminalu T5 ma powstać:

  • Nabrzeże o długości ok. 451 m umożliwiające obsługę statków instalacyjnych,
  • Nabrzeże o długości ok. 349 m umożliwiające obsługę statków serwisowych,
  • Rampa ro-ro o długości 105 m i szerokości 30 m,
  • Tymczasowa konstrukcja nabrzeża zamykającego obszar T5 w miejscu przyległym do planowanego w przyszłości terminalu T4.

Planowany sposób działania dla początkowej platformy T5 OWSB jest następujący (zgodnie z dokumentacją):

  • T5 ma działać jako port odbiorczy dla transportowanych drogą morską komponentów morskiej energetyki wiatrowej morskich,
  • T5 będzie służyć jako magazyn komponentów morskiej energetyki wiatrowej,
  • T5 ułatwi również operacje wstępnego montażu komponentów morskiej energetyki wiatrowej,
  • T5 będzie następnie służyć jako port rozładunkowy dla wszystkich wstępnie zmontowanych komponentów morskiej energetyki wiatrowej.

Przypomnijmy, że 1 marca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, przedłożoną przez ministra infrastruktury. Zgodnie z nią terminal ma powstać w Porcie Gdańsk, a jego budowa zostać zakończona w połowie 2025 r. Warto zauważyć, że port w Gdańsku jest wskazywany również jako baza instalacyjna dla projektów realizowanych wspólnie przez PGE i Ørsted. PGE w 2022 r. podpisała w tej sprawie porozumienie z DCT (obecnie Baltic Hub), w którym udziałowcem jest Polski Fundusz Rozwoju. Wcześniej rząd w uchwale wskazał port w Gdyni jako lokalizację terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych.

Źródło: Zarząd Portu Morskiego Gdańsk, własne

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie artykułu jest możliwe tylko za zgodą wydawcy BlueGreen Content Studio.

Zostaw komentarz

Strona główna » Istrana wygrała przetarg na zalądowienie terenu pod terminal instalacyjny w Porcie Gdańsk