Holendrzy chcą pomóc krajom bałtyckim w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

13 holenderskich firm i stowarzyszeń branżowych działających w sektorze morskiej energetyki wiatrowej podpisało umowę o współpracy z Holenderską Agencją Przedsiębiorczości (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,RVO) w ramach porozumienia Partners for International Business. Ambasady Niderlandów na Litwie, Łotwie i w Estonii mając pomóc holenderskim spółkom w realizacji ambicji w sektorze morskiej energetyki wiatrowej w tych państwach.

Jak wskazuje Holenderska Agencja Przedsiębiorczości, partnerstwo jest otwarte na kolejnych sygnatariuszy. Podmioty z Niderlandów mają działać w państwach bałtyckich w ramach klastra Linked by Offshore Wind wspieranego przez holenderskie ambasady w regionie.

Firmy holenderskie dostrzegają ogromne możliwości w sektorze morskiej energetyki wiatrowej w państwach bałtyckich perspektywie krótkoterminowej. Zdaniem RVO. pod presją wojny na Ukrainie kraje bałtyckie pilnie potrzebują wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego Estonia, Łotwa i Litwa intensywnie inwestują w projekty związane z OZE.

Morska energetyka wiatrowa odgrywa w tym ważną rolę. Łącznie kraje te mogą zainstalować 26 GW mocy morskiej energetyki wiatrowej. Stwarza to możliwości dla holenderskich firm, zwłaszcza w dziedzinie transportu i instalacji, fundamentów oraz usług badawczo-rozwojowych (R&D). RVO i ambasady Niderlandów w krajach bałtyckich zleciły analizę tych możliwości.

Zostaw komentarz

Strona główna » Holendrzy chcą pomóc krajom bałtyckim w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej