Prof. Gulski: Rozwiązania technologiczne wywierają ryzykowną presję na projektowanie i produkcję

W dniach 11-12 czerwca 2024 r. odbyły się 2. Międzynarodowe Warsztaty – Polskie Farmy Wiatrowe na Bałtyku, których organizatorami była Szkoła Morska w Gdyni i onsite hv solutions Central Europe. Program leader Prof. dr.hab.ir. Edward Gulski przedstawia najważniejsze wnioski płynące z warsztatów.

Podczas międzynarodowych warsztatów 19 ekspertów z 6 krajów omawiało z około 50 uczestnikami z 30 różnych firm aktualne tematy, takie jak polityczne i finansowe tło transformacji energetycznej, bankowalność projektów, akredytacje i certyfikaty zapewniające bezpieczeństwo technologiczne, produkcja, montaż i reagowanie w sytuacjach awaryjnych, ocena ryzyka, certyfikacja siły roboczej, zapewnienie jakości, planowanie i realizacja projektów, aspekty geotechniczne i termiczne międzynarodowe najlepsze praktyki w zakresie uruchamiania, obsługi i konserwacji, przyszłe trendy dotyczące finansowania i możliwości technologicznych.

Wnioski

Prof. dr.hab.ir. Edward Gulski wskazuje, że aktywne dyskusje doprowadziły do kilku kluczowych wniosków. Po pierwsze, ze strony polskich przedsiębiorstw energetycznych średniookresowe trendy przesuwają się od przyznanych 7 GW do 18 GW z dalszą perspektywą 33 GW w przyszłości. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo technologiczne tych dużych projektów infrastrukturalnych, istnieje luka pomiędzy deweloperami, bankami i inwestorami oraz możliwościami skalowania technologii, nawet biorąc pod uwagę oczekiwania w najbliższej przyszłości.

-Z punktu widzenia bankowalności i związanej z nią tematyki dostępnych źródeł finansowania, ważne jest określenie optymalnych form, które można uruchomić na każdym etapie projektu – kapitał własny, kredyty bankowe, rynki kapitału dłużnego, fundusze inwestycyjne – wskazuje.

Dodaje, że ze względu na bardzo szybki wzrost popytu w związku ze zwiększaniem skali, obecne rozwiązania technologiczne wywierają ryzykowną presję na projektowanie i produkcję, potencjał instalacyjny, zapewnienie jakości i końcową weryfikację techniczną. Może to wiązać się z ryzykiem dla niezawodności wytwarzania energii z morskich farm wiatrowych i ryzykiem dla przychodów z inwestycji.

„Biorąc pod uwagę ambicje Polski, aby w przyszłości do 25% wytwarzania energii „z morza” w celu uzyskania niezawodnego zasilania, istnieje potrzeba zwrócenia większej uwagi na lokalny (polski) wkład w akredytację tworzenia i weryfikację techniczną proponowanych i/lub planowanych na przyszłość wyborów i rozwiązań technologicznych”.

    Źródło: Szkoła Morska w Gdyni

    © Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie artykułu jest możliwe tylko za zgodą wydawcy BlueGreen Content Studio.

    Zostaw komentarz

    Strona główna » Prof. Gulski: Rozwiązania technologiczne wywierają ryzykowną presję na projektowanie i produkcję