Finalna decyzja inwestycyjna dla MFW Baltica 2 w przeciągu roku

Przedstawiciele polskiego inwestora PGE Baltica poinformowali, że w 2024 r. zostanie podjęta finalna decyzja inwestycyjna dotycząca budowy morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Obecnie spółka jest w trakcie zaawansowanej kontraktacji komponentów i usług.

Prezes PGE Baltica Arkadiusz Sekściński poinformował, że inwestor jest na zaawansowanym etapie kontraktacji komponentów i usług.  PGE nie ma obaw o finansowanie projektu, który będzie realizowany w formule project finance.

Czujemy duży komfort, jeśli chodzi o zainteresowanie finansowania projektów wiatrowych, prowadzimy zaawansowane rozmowy przy pomocy doradców. Inwestycja będzie realizowana w formule project finance – powiedział Sekściński.

W przypadku MFW Baltica 3, projektu mniejszego w porównaniu do MFW Baltica 2, obecnie inwestor pracuje na tym, aby był bardziej efektywny ekonomiczne. Obecnie analizowane są inne rozwiązania technologiczne, które zwiększą efektywność projektu.

Posiadamy kontrakt różnicowy z terminem do końca grudnia 2029 r. pod względem oddania farmy wiatrowej do użytkowania – powiedział.

W połowie 2024 r. planujemy podjąć decyzję dla MFW Baltica 2, aby przejść do fazy budowy. Nie później niż za rok – podkreślił.

Inwestor podpisał umowę z Siemens Gamesa i „lada moment” powinno być ogłoszone podpisanie kontraktu na fundamenty. Jeśli chodzi o kable, to taką umowę podpisano już dla MFW Baltica 2.

Inwestycja ma być realizowana z pomocą portu instalacyjnego w Gdańsku. Przed inwestorem pozostały decyzje co do zakontraktowania statków.

Port instalacyjny powinien być w 2026 r. Nie widzimy kwestii, która by wpłynęły na zmianę tego terminu – powiedział wiceprezes Dariusz Lociński.

Wymagający rynek

Lociński wskazał, że umowy podpisywane w morskiej energetyce wiatrowej to konkretne zobowiązania, które mówią o kształcie projektu. Sekściński dodał, globalny rynek nie jest łatwy, gdyż funkcjonuje wiele inwestorów, deweloperów oraz obejmuje nie tylko Morze Bałtyckie. Dziś jest to też oczywiście Morze Północne, ale też Azja, Australia czy USA.  

Lociński podkreślił, że szansą dla polskich firm jest nie tylko realizacja stricte projektu wiatrowego, ale też np. bazy serwisowej.

Staramy się wspierać rozwój lokalnych usług i produktów – powiedział Sekściński.

Lociński dodał, że zaangażowanie lokalnych podmiotów to duży wysiłek po stronie inwestora, ale ważne jest też m.in. kształcenie kadr.

To jest kluczowa rzecz, może najmniej wymierna w tym momencie, ale w konsekwencji przełoży się projekty. Podejmujmy wysiłki z m.in. Uniwersytetem Morskim, Polską Akademią Nauk. Konkurujemy też na rynku edukacyjnym, staramy się zachęcić młode osoby, by pracowały z nami i budowały sektor gospodarki. Studia m.in. na uczelni Łazarskiego spotkały się z dużym zainteresowaniem – powiedział.

Nowe rozdania

Dariusz Lociński wskazał, że PGE uzyskała najwięcej punktów w pięciu postępowaniach rozstrzygających prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury. Podkreślił, że nie są to ostateczne decyzje i inwestor czeka na właściwe dokumenty. W przypadku uzyskaniu takich, budowa tak dużej liczby morskich farm wiatrowych to wyzwanie pod względem wielomiliardowych nakładów. Dodał, że propozycje współpracy będą rozważane. PGE jako inwestor chciałby jak najszybciej ruszyć m.in. z  pracami środowiskowymi i innymi postępowaniami.

Najważniejszym elementem tego wszystkiego jest to, by proces przebiegał sprawnie, na końcu jest cena energii, która powinna być atrakcyjna dla klienta. To jest naszym celem – powiedział.

Sekściński dodał, że w projekcie MFW Baltica 2 dostrzegany jest kwestia rosnących kosztów.

Jest to rynek nie deweloperów, a dostawców, co wynika z dużego popytu ze strony inwestorów – powiedział.

Zostaw komentarz

Strona główna » Finalna decyzja inwestycyjna dla MFW Baltica 2 w przeciągu roku