Enea w oczekiwaniu na ostateczne decyzje dot. postępowań rozstrzygających

Grupa Enea to jeden z największych w Polsce koncernów energetycznych, który wiele lat temu zapowiedział chęć zaangażowania się w projekty morskiej energetyki wiatrowej. Enea wspólnie z PGE Polską Grupą Energetyczną rozwija projekty morskich farm wiatrowych w spółkach projektowych Elektrownia Wiatrowa Baltica-4 sp. z o.o., Elektrownia Wiatrowa Baltica-5 sp. z o.o. i Elektrownia Wiatrowa Baltica-6 Sp. z o.o. Jak informuje nas Enea, obecnie koncern oczekuje na ostateczne decyzje administracyjne w postępowaniach rozstrzygających.

Enea dostarcza energię elektryczną do ponad 2,7 mln klientów w Polsce. Strategia rozwoju „Zielona zmiana Enei” zakłada rozwój podmiotu w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Cel ten ma zostać zrealizowany dzięki rozwojowi OZE. Jednym z 13 kluczowych kierunków rozwoju Grupy Enea ma być zaangażowanie w energetykę wiatrową na morzu.

Specjalizacją firmy będą magazyny energii jako technologia kluczowa do zapewnienia stabilności OZE. W początkowej fazie drogi do neutralności klimatycznej, dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego, firma chce wykorzystać gaz jako niskoemisyjne paliwo przejściowe.

Enea a projekty morskiej energetyki wiatrowej

Enea w odpowiedzi na pytania redakcji OffshoreWindPoland.pl informuje, że wspólnie z Polską Grupą Energetyczną rozwija projekty morskich farm wiatrowych w spółkach Elektrownia Wiatrowa Baltica-4 sp. z o.o., Elektrownia Wiatrowa Baltica-5 sp. z o.o. i Elektrownia Wiatrowa Baltica-6 Sp. z o.o. Berenika Ratajczak, rzeczniczka prasowa Enei przypomina, że decydujące dla powodzenia tych projektów będzie miało uzyskanie ostatecznych pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich. Jednocześnie Enea jest sygnatariuszem Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, a jej przedstawiciele uczestniczą w cyklicznych spotkaniach grup roboczych obszarów kluczowych dla realizacji celów strategicznych porozumienia.

-W wyniku dalszych działań, w sierpniu 2022 r. Enea nabyła od Polskiej Grupy Energetycznej udziały w spółce Elektrownia Wiatrowa Baltica-4 sp. z o.o., Elektrownia Wiatrowa Baltica-5 sp. z o.o. oraz w spółce Elektrownia Wiatrowa Baltica-6 Sp. z o.o. Zadaniem wszystkich trzech spółek celowych jest rozwój projektów budowy morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego – wskazuje Ratajczak.

Na początku lutego 2023 r. Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło wyniki postępowania rozstrzygającego dla akwenu 60.E.4, w którym to najwięcej punktów zdobyła spółka Elektrownia Wiatrowa Baltica-5 sp. z o.o. i została podmiotem wyłonionym w postępowaniu. O szczegółowych wynikach postępowań informowaliśmy TUTAJ.

-Obecnie oczekujemy na ostateczną decyzję administracyjną (koncesję) – informuje rzeczniczka Enei.

Dodaje, że po otrzymaniu przez spółki będącymi wspólnymi przedsięwzięciami Enea i PGE ostatecznych koncesji (PSZW) planowany jest dalszy wspólny rozwój projektów morskich farm wiatrowych.

Ambicje wodorowe

Grupa Enea angażuje się też w rozwój gospodarki wodorowej. Koncern podpisał 28 listopada 2022 r. list intencyjny w sprawie utworzenia Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. Grupa wyraziła wolę nawiązania współpracy oraz podjęcia działań zmierzających do budowy i rozwijania gospodarki wodorowej, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Zachodniopomorskiego. Celem stron porozumienia było utworzenie Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. Ratajczak wyjaśnia, że kolejnym etapem na rzecz produkcji i wykorzystania zero- i niskoemisyjnego wodoru, jest zawiązanie stowarzyszenia, którego formalna struktura wyklucza bezpośredni udział wojewody zachodniopomorskiego.

Udział w Stowarzyszeniu „Zachodniopomorska Dolina Wodorowa” ma charakter dobrowolny i dotyczy zainteresowanych wspieraniem rozwoju gospodarki wodorowej rozumianej jako łańcuch wartości związany z wytwarzaniem, przesyłem, magazynowaniem i zastosowaniem wodoru w głównych działach gospodarki – transporcie, energetyce, ciepłownictwie, a przede wszystkim w przemyśle – wyjaśnia.

Celem stowarzyszenia jest m.in. podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków oraz kadr członków wspierających stowarzyszenie; wsparcie merytoryczne i członków zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa, w tym na szczeblu krajowym, unijnym oraz międzynarodowym; wymiana informacji i doświadczeń związanych z budowaniem i rozwojem gospodarki wodorowej, koordynacja i informowanie o prowadzonych pracach naukowo-badawczych, inwestycyjnych i wdrożeniowych, ukierunkowanych na zastosowanie wodoru jako źródła energii w niskoemisyjnym transporcie.

Zostaw komentarz

Strona główna » Enea w oczekiwaniu na ostateczne decyzje dot. postępowań rozstrzygających