Antea Polska została inżynierem kontraktu budowy MFW Baltic Power                                    

Antea Polska będzie sprawowała funkcję inżyniera kontraktu przy najbardziej zaawansowanym projekcie budowy morskiej farmy wiatrowej w Polsce realizowanym przez Baltic Power.

Morska farma wiatrowa Baltic Power o mocy 1140 MW będzie zlokalizowana około 23 km od linii brzegowej, w pobliżu Łeby i Choczewa. Składać się będzie z 76 nowoczesnych turbin wiatrowych, każda o mocy jednostkowej 15 MW. Po ukończeniu budowy w 2026 r., farma wiatrowa Baltic Power zacznie produkować energię elektryczną, która zasili ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych.

Antea Polska S.A. to część międzynarodowej Grupy Antea i jeden z liderów rynku inżynieryjnego i konsultingowego w kraju. Oferta spółki obejmuje wszystkie fazy realizacji inwestycji w obszarze energetyki, gazu, szeroko rozumianej infrastruktury, gospodarki wodnej, ochrony środowiska oraz adaptacji do zmian klimatu.

Projekt Baltic Power realizowany jest w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (żółta książka). W ramach umowy Antea Polska S.A. jest odpowiedzialna m.in. za:

 • nadzór inwestorski i kontrolę zgodności wykonywanych robót, 
 • koordynację i nadzór nad pracami projektowymi i budowlanymi prowadzonymi przez wykonawcę robót, w tym kontrolę jakości wykonywanych robót i użytych materiałów zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, egzekwowanie i weryfikację wymaganych dokumentów, certyfikatów, atestów, świadectw jakości itp.,
 • kontrolę, weryfikację, akceptację i zarządzanie całą dokumentacją projektową dostarczaną przez innych wykonawców EPCI, 
 • opiniowanie zgodności prac projektowych z Prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi oraz normą PN – EN ISO 19650:2019, 
 • weryfikację dokumentacji budowlanej, wykonawczej, powykonawczej i w razie potrzeby BIM, a także dokumentacji technicznej z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego proponowanych rozwiązań projektowych, 
 • administrowanie i zarządzanie Kontraktem, 
 • rozliczanie Kontraktu i nadzór nad zgodnością z budżetem inwestycji oraz proponowanie alternatywnych rozwiązań technicznych, które mogą mieć wpływ na optymalizację ekonomiczną,
 • zarządzanie, monitorowanie i kontrolę Kontraktu pod względem harmonogramu i organizacyjnym, 
 • doradztwo techniczne,
 • zarządzanie HSSE oraz zarządzanie jakością,
 • nadzór nad usuwaniem wad w przedmiocie Inwestycji w trakcie jej realizacji, w tym akceptację programów naprawczych, 
 • wsparcie w uzyskaniu wszelkich pozwoleń administracyjnych, 
 • udział w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli,
 • weryfikację konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych oraz weryfikacja kosztorysów na roboty dodatkowe,
 • udział w pracach rozruchowych.

To nie pierwsze zlecenia jakie Antea Polska wykonuje przy realizacji projektów morskich farm wiatrowych. Wcześniej firma odpowiedzialna była za przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla inwestycji Baltic Power w bazę serwisową w porcie w Łebie. Antea opracowała program funkcjonalno-użytkowy bazy i wspierała Baltic Power w przygotowaniu dokumentacji przetargowej na projekt i budowę bazy, a później został wybrana inżynierem kontraktu.

Firma współpracowała również z PGE Baltica dla której przygotowała również kompleksową inwentaryzację stanu terenu w porcie w Ustce, gdzie ma powstać baza serwisowa dla projektów realizowanych przez spółkę.

Źródło: Antea Group

Zostaw komentarz

Strona główna » Antea Polska została inżynierem kontraktu budowy MFW Baltic Power